PRZYCZYNY UTRUDNIONEGO ODDYCHANIA

PRZYCZYNY UTRUDNIONEGO ODDYCHANIA: 1. SPADNIĘCIE PŁUCA ORAZ PRZEMIESZCZENIE ŚRÓDPIERSIA. 2. ODDECH PARADOKSALNY (zwany czasem wewnętrznym oddechem paradoksalnym, w odróżnieniu od oddechu paradoksalnego zewnętrznego, widywanego przy niedrożności dróg oddechowych lub w IV okresie anestezji, gdy klatka piersiowa i brzuch poruszają się w sposób paradoksalny – klatka piersiowa zapada się w czasie wdechu). Gdy sztywna ściana klatki piersiowej przestaje podtrzymywać tkankę płucną, ma ona tendencję do przemieszczania się pod wpływem zmian ciśnienia w oskrzelach, wyższego podczas wydechu, niższego podczas wdechu. Zmiany te są znikome przy spokojnym oddychaniu, narastają przy oddechu głębokim lub przy częściowo niedrożnych drogach oddechowych, a są najsilniejsze w czasie kaszlu. Spadnięte płuco po stronie odmy opłucnowej opróżnia się coraz bardziej z każdym wdechem, w miarę jak powietrze przesuwa się zeń do płuca rozprężonego. Podczas wydechu, w miarę jak zmniejszają się wymiary klatki piersiowej, płuco rozprężone wciska część już zużytego powietrza do płuca spadniętego (reszta powietrza zostaje przesunięta do tchawicy). W ten sposób płuco spadnięte rozpręża się w czasie wydechu, a zapada w czasie wdechu i, z uwagi na dużą objętość zużytego powietrza przemieszczającego się z płuca spadniętego do rozprężonego, wymiana gazowa w zdrowym płucu nie może być skuteczna (zjawisko zwiększonej przestrzeni martwej). Powietrze przesuwane z jednego płuca do drugiego nazywane jest czasem powietrzem wahadłowym.

Technika znieczulenia elektrycznego

Technika znieczulenia elektrycznego. Technika ta została szeroko zbadana na zwierzętach, doświadczenie w odniesieniu do ludzi jest niewielkie. WPROWADZENIE. Może być bolesne lub budzić lęk, jest względnie wolne. Indukcja trwa zwyklp kilka minut. Jeżeli wykonywana jest zbyt szybko, mogą wystąpić drgawki, zatrzymanie oddechu i krążenia.

ROZMIA^RY GŁOWY. Wymagany prąd jest proporcjonalny do kwadratu średnicy głowy. Zwierzęta małe (7,5 cm średnicy) wymagają około 18 mA. Człowiek (17,5 cm średnicy) wymaga około 98 mA średniego prądu lub 500 mA prądu szczytowego, jeżeli przepływa on przez 20% czasu anestezji. Wynikają z tego pewne problemy, włączając w to ból wywołany silnym prądem elektrycznym.

Nerw łzowy

Nerw łzowy, podoczodołowy, nad- i podbloczkowy łącznie zaopatrują górną powiekę, górną część dołka łzowego i kanalik górny. Blokada ich jest możliwa w miejscach wyjścia z czaszki.

Akinezja, czyli zablokowanie nerwu twarzowego, jest niezbędne przed wszystkimi zabiegami wewnątrzgałkowymi w analgezji miejscowej, w celu zapobiegnięcia kurczowi powiek.

-1. Metoda Van Linta121 była użyta jako pierwsza do wywołania akinezji przy usuwaniu zaćmy. Z punktu leżącego na wysokości dolnego brzegu oczodołu 1 cm od brzegu bocznego podaje się roztwór środka analgetycznego najpierw do góry, następnie poziomo pomiędzy mięśnie i kości.

Bliższy otwór wyizolowanej pętli

Bliższy otwór wyizolowanej pętli jelita zaszywa się dwuwarstwowo. Moczowody nacina się w kształcie rybiego pyszczka i wszywa koniec do boku, do izolowanej pętli. Szwy pojedyncze z katgutu 4-0 lub 5-0 należy zakładać najpierw od strony tylnej.

W ostatniej fazie operacji wycina się otwór w powłoce brzusznej po stronie prawej. Średnica otworu nie powinna mieć mniej niż 3 cm. W tak wycięty otwór skórny wszywa się otwarte zakończenie wyizolowanej pętli jelita. Trzeba połączyć pojedynczymi szwami z katgutu otrzewną ze ścianą jelita, a następnie wszyć brzegi światła jelita w powłoki, łącząc powięź i mięśnie ze ścianą jelita, przeciętym jego brzegiem i skórą, dzięki czemu uzyskuje się wywinięcie pętli jelita na zewnątrz. Cewniki w moczowodach powinny pozo’stać przez 7 dni.

Odcinkowe uszkodzenie strukturalne

Rzadko występuje segmentarna postać tracheomalacji i bronchomalacji, nie ustępująca w miarę wzrostu i dojrzewania dziecka. To odcinkowe uszkodzenie strukturalne powodujące zapadanie się tchawicy przy wydechu zdarza się najczęściej w pobliżu ostrogi, choć może dotyczyć oskrzeli głównych. Może to być brak chrząstki, ale zwykle jest to nadmiernie szeroka i wiotka część błoniasta tchawicy. Bezpośrednie sąsiedztwo aorty, pnia ramienno-głowowego [a. innominata) i przełyku może zwiększyć ucisk na miękką tchawicę. W celu ustalenia rozpoznania stany te wymagają wykonania bronchoskopii w znieczuleniu ogólnym przy utrzymanym własnym oddechu, z użyciem sztywnego bronchoskopu, oraz kinoradiografii w różnych fazach oddychania i różnych projekcjach.

Operacje przepukliny

Niezależnie od użytego środka anestetycznego częste są pooperacyjne powikłania płucne, szczególnie u młodych ludzi w dobrym stanie ogólnym, palących papierosy. Dlatego też należy doradzić im zaprzestanie palenia na miesiąc przed operacją i dokładnie poinstruować, jak mają głęboko oddychać i kaszleć w okresie pooperacyjnym. Dodatkowo należy prowadzić energiczną fizykoterapię oddechową w tym okresie.

Niektórzy chirurdzy

Niektórzy chirurdzy używają w prostatektomii mannitolu, furosemidu lub 40 g mocznika w 1000 ml glukozy, aby zwiększyć diurezę i zapobiec zatrzymaniu się skrzepów.

Cystoskopia. Jeżeli cystoskopię wykonuje się w anestezji, anestezjolog musi zapewnić: 1) całkowite zniesienie czucia, 2) zwiotczenie zwieraczy pęcherza i mięśni ściany jamy brzusznej, 3) spokojny oddech przez drożne drogi oddechowe, 4) zabezpieczenie przed ryzykiem wybuchu. Według autorów gładki przebieg anestezji bywa trudny, np. u starego człowieka z rozedmą i zapaleniem oskrzeli. Nie należy tego zabiegu traktować lekceważąco, a nawet może okazać się niezbędna intubacja dotchawicza. Znieczulenie do cystoskopii często jest wykonywane w sposób chaotyczny, nawet przez doświadczonych anestezjologów. Doskonałe wyniki daje halotan z tlenem.