Operacje przepukliny

Niezależnie od użytego środka anestetycznego częste są pooperacyjne powikłania płucne, szczególnie u młodych ludzi w dobrym stanie ogólnym, palących papierosy. Dlatego też należy doradzić im zaprzestanie palenia na miesiąc przed operacją i dokładnie poinstruować, jak mają głęboko oddychać i kaszleć w okresie pooperacyjnym. Dodatkowo należy prowadzić energiczną fizykoterapię oddechową w tym okresie.

Operacje przepukliny w bliźnie wymagają głębokiej anestezji. Głównym niebezpieczeństwem przy operacjach przepuklin uwięźniętych jest możliwość zachłyśnięcia treścią żołądkową w czasie indukcji do anestezji.

Operacje żylaków odbytu. Interwencje chirurgiczne w rejonie odbytu są bardzo bolesne i połączone z występowaniem odruchów, takich jak np. ruchy mięśniowe czy skurcze krtani (odruch Brewera-Luckhardta). Aby do tego nie doszło, ból wymaga anestezji chirurgicznej, ruchy mięśni – głębokiego zwiotczenia lub głębokiej anestezji, a odruchy grożące skurczem krtani – intubacji, głębokiej anestezji lub zwiotczenia. Znieczulenie przewodowe zapewnia kontrolę nad wszystkimi tymi elementami. Nie wchodzi tu w grę płytka anestezja. Niektórzy chirurdzy wymagają całkowitego zwiotczenia zwieracza odbytu, podczas gdy inni wolą, kiedy pozostaje on w pewnym napięciu. Do wyboru pozostają następujące metody:

About The Author

admin

Leave a Reply