ZABURZENIA ROZWOJOWE’NACZYŃ UKŁADU ODDECHOWEGO

Mogą one istnieć jako wady izolowane lub skojarzone z wadami serca, mogą indukować lub być następstwem powstawania wad płuc i często występują wraz z nimi.

Skomplikowany rozwój układu naczyniowego płuc stwarza ogromne możliwości powstawania jego zaburzeń rozwojowych. Cytując za Avery można powiedzieć, że nieprawidłowy kierunek rozwoju w zakresie pierwszego splotu naczyniowego i łuków aortalnych może spowodować przetrwanie naczyń normalnie zarastających, zanikanie tych, które powinny przetrwać, niedostateczne ich wykształcenie się oraz łączenie się ze sobą naczyń, które powinny pozostać jak osobne jednostki.

Jakkolwiek dziwacznie ułożą się stosunki naczyniowe, powstałe wady rzadko zaburzają prawidłowy rozwój płodu, u którego pobieranie tlenu jest niezależne od jego płuc. Ich niekorzystne skutki ujawniają się dopiero po urodzeniu.

About The Author

admin

Leave a Reply