Możliwość przypadkowej odmy opłucnowej

-2. Możliwość przypadkowej odmy opłucnowej. 3. Skutki nadmiaru noradrenaliny i adrenaliny wydzielanych w czasie operacji (pro- pranolol, praktolol i ich pochodne mogą być przydatne do zablokowania receptorów beta) – guz chromochłonny, którego istnienia się nie podejrzewa, może spowodować śmierć na skutek zaburzeń rytmu w czasie każdej operacji00.

-4. Depresja krążenia po usunięciu guza. Należy unikać zarówno hipoksji, która stymuluje wydzielanie rdzenia nadnerczy, jak i cyklopropanu. Zwyżki ciśnienia można opanować podając dożylnie 20 mg chlorowodorku piperoksanu lub 5 mg fentolaminy (Rogi tine, Regityne), natomiast ciągły wlew noradrenaliny w dawce 4 mg/l (która nie jest inaktywowana przez fentolaminę) lub fenylefryny w dawce 20 mg/l bywa konieczny przez pierwsze dni po operacji. Do podtrzymania ciśnienia tętniczego przydatna okazała się również angiotensyna (2 |xg/min przez najwyżej 2,5 minuty)61.

-5. Czasem niezbędne masywne przetoczenia krwi. 6. Uważne monitorowanie, szczególnie ośrodkowego ciśnienia żylnego, ze względu na mogące się zdarzyć gwałtowne zmiany w hemodynamice, oraz ciągły pomiar ciśnienia tętniczego.

Jako środek z wyboru do tych operacji proponuje się halotan. Być może bardziej godny polecenia jest metoksyfluran, który podobnie jak halotan nie zwiększa ilości krążących katecholamin, lecz w przeciwieństwie do halotanu nieznacznie uczula na nie

ku azotu i tlenu oraz środka zwiotczającego. Zapotrzebowanie na środki anestetyczne jest zwykle bardzo małe. Śmiertelność przy usuwaniu migdałków u dzieci waha się od 1 na 180070 do i na 10 00071.

About The Author

admin

Leave a Reply