Anestezja w chirurgii klatki piersiowej^

Rozwój. Jeśli nie zastosuje się środków zapobiegawczych, zabiegom w klatce piersiowej towarzyszy ryzyko spadnięcia płuca. Do rozwiązania tego problemu przyczyniły się opisane niżej fakty.

Rudolf Matas (1860-1957) z Nowego Orleanu3, Theodor Tuffier (1857-1929) i Hal- lion4 zastosowali w czasie torakotomii aparat do sztucznego oddychania Fella-O’Dwyera z użyciem miecha i rurki dotchawiczej2.

TENDENCJA DO KRWOTOKÓW

-3. Pacjenta, u którego nie przewidujemy zabiegu operacyjnego, można ochładzać z jednoczesnym podawaniem domięśniowym chloropromazyny i dolantyny dla zapobiegania dreszczom. Środki te można podać w razie potrzeby dożylnie. Podtlenek azotu z tlenem również skutecznie zapobiega dreszczom, ale metoda ta wymaga ścisłej obserwacji.

Powikłania hipotermii: 1. MIGOTANIE KOMÓR: Przyczyny: 1) głęboka anestezja 2) kwasica oddechowa 3) mechaniczne podrażnienie serca 4) niewydolne krążenie wieńcowe28. Leczenie obejmuje: a) przywrócenie krążenia mózgowego przez masaż pośredni b) przywrócenie czynności serca. Jeżeli migotanie wystąpi podczas operacji na sercu, a temperatura jest wystarczająco niska dla zatrzymania krążenia bez obawy .uszkodzenia tkanek, można kontynuować operację, a defibrylację zastosować po zakończeniu manipulacji na sercu. W innych przypadkach należy przerwać ochładzanie, podjąć masaż serca, aby przywrócić jego napięcie, a następnie elektrycznie zdepolaryzować je, czyli zdefibrylować. Dla podtrzymania ciśnienia krwi może być konieczna kroplówka z noradrenaliny. Wystąpienie tego groźnego powikłania może zmniejszyć podanie prostygminy do naczyń wieńcowych, energiczna hiperwentylacja i unikanie temperatur poniżej 28°C.

Hipotermia.

-7. Hiperwentylacja02 (p. wyżej). ' Ostatnio stosuje się w tym celu również nitroglicerynę (przyp. red. poi.).

-8. Zastosowanie środków zwiotczających w celu zmniejszenia ciśnienia w jamie brzusznej, a przez to ciśnienia żylnego (p. wyżej). . Użycie środków takich, jak tiopental, metoheksital, droperidol i fentanyl, które powodują spadek przepływu mózgowego.

Tchawica i oskrzela olbrzymie

Przeciwieństwem stanu zwężenia tchawicy jest tracheobronchomegalia. Powstaje wskutek ścieńczenia mięśni i redukcji włókien elastycznych w tylnej, błoniastej ścianie tchawicy. Powoduje to początkowo znaczne poszerzenie światła tchawicy i oskrzeli głównych, następnie w miarę fałdowania się ściany tchawicy rzeczywiście światło jej ulega zmniejszeniu, zwłaszcza w czasie wdechu. Ubytek mięśni i włókien elastycznych może nie być jednakowy na całej długości tchawicy – wtedy roz-szerzenia mają charakter segmentarny. Rozpoznanie ustala tracheograiia. Klinicznie wcześniej powstają zakażenia górnych dróg oddechowych, szybko nawracają, stają się przewlekłe.

WENTYLACJA

WENTYLACJA PRZERYWANYM CIŚNIENIEM DODATNIM. Przy użyciu tej metody łącznie z kurarą czy intubacją dotchawiczą ciśnienie śródgałkowe rośnie dopiero, gdy ciśnienie wdechowe przekracza 10 cm H,0 (0,9 kPa), natomiast nie zmienia się poniżej tej wartości.

JODEK EKOTIOPINY (jodek fosfoliny, fosloroorganiczna pochodna choliny). W kilka dni po rozpoczęciu leczenia jaskry tym środkiem u V3 pacjentów dochodzi nawet do

WENTYLACJA KONTROLOWANA

Inni autorzy polecają środki neuroleptyczne. Premedykacja droperidolem i atropiną, następnie 5 mg fenopęrydyny dożylnie, po czym należy przypominać choremu o oddychaniu. Następnie tiopental, sukcynylocholina, intubacja, podtlenek azotu, tlen, wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim i tubokuraryna, by znacznie zmniejszyć ciśnienie wdechowe62.

WENTYLACJA KONTROLOWANA Z NORMALNYM PaCO/3. Alkaloza oddechowa może być niepożądana: 1. W pozycji siedzącej, gdyż może dojść do hipotensji. 2. W czasie hipotermii, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienie zaburzeń rytmu.

Badanie morfologiczne

Badanie morfologiczne wykazuje, że torbiele są wysłane nabłonkiem urzęsionym lub sześciennym. Charakterystyczny jest nadmiar tworzenia się nabłonka i jego pofałdowanie, które na przekroju sprawia wrażenie zmiany gruczolakowatej co oddaje używana nieuzasadniona nazwa – malformatio adenomatosocystica pulmonis. Obecności gruczołów śluzowych jednak się nie stwierdza, jedynie nabłonek ma zdolności wydzielnicze. W ścianach torbieli brak jest chrząstki, a między nimi brak tkanki pęcherzykowatej lub występują sporadycznie jej skupienia, pęcherzyki zaś są nie dojrzałe i bez wyściółki. Cechy te odróżniają wrodzoną torbielowatość płuc od wrodzonych rozstrzeni oskrzelowych, guza liamartoma lub torbieli oskrzelowopochod- nych.