Można właściwie użyć każdego spośród wielu środków

Nauczyć się techniki pewnych metod jest względnie łatwo, lecz rozważne ich stosowanie przychodzi wraz z doświadczeniem klinicznym (Walsh). Nie ma sposobu anestezji, który można by nazwać „najlepszym”, a anestezjolog najbardziej przysłuży się swojemu choremu, jeśli zastosuje metodę i leki, z którymi jest najbardziej obyty.

Można właściwie użyć każdego spośród wielu środków i metod, jeśli tylko używa się ich sprawnie, zaś decyzja co do wyboru jest często kwestią indywidualnych upodobań.

Co do praktycznych wskazówek dotyczących metod anestezji w różnych rodzajach zabiegów, to odsyła się czytelnika do: Stack D. C. C. i Roberts R. B., Practical Points in Anesthesiology, 1974, Flushing N. Y.: Medical Examination Publishing Co Inc.

About The Author

admin

Leave a Reply