Metody intubacji:

-1. Po dożylnym podaniu tiopentalu i środka zwiotczającego (np. 30-100 mg sukcyny- locholiny) wykonuje się intubację przez usta pod kontrolą wzroku.

-2. U pacjentów z utrudnieniami anatomicznymi po wstrzyknięciu 0,2-0,4 g 2,5®/o roztworu tiopentalu spryskuje się ostrożnie nos, gardło i krtań środkiem miejscowo znieczulającym. Następnie wprowadza się rurkę intubacyjną do jamy nosowo-gardłowej i podaje podtlenek azotu z tlenem oraz w miarę potrzeby niewielkie dawki trójchloroetylenu lub halotanu. Rurkę wprowadza się do tchawicy na ślepo.' W razie niepowodzenia wentyluje się chorego przez maskę i ponawia próbę.

Rurka z mankietem uszczelniającym częściej niż gładka powoduje zapalenie tchawicy w okresie pooperacyjnym, jeśli więc nie stosuje się wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim, należy z niej zrezygnować.

About The Author

admin

Leave a Reply