WENTYLACJA

WENTYLACJA PRZERYWANYM CIŚNIENIEM DODATNIM. Przy użyciu tej metody łącznie z kurarą czy intubacją dotchawiczą ciśnienie śródgałkowe rośnie dopiero, gdy ciśnienie wdechowe przekracza 10 cm H,0 (0,9 kPa), natomiast nie zmienia się poniżej tej wartości.

JODEK EKOTIOPINY (jodek fosfoliny, fosloroorganiczna pochodna choliny). W kilka dni po rozpoczęciu leczenia jaskry tym środkiem u V3 pacjentów dochodzi nawet do

-2- krotnego obniżenia poziomu cholinesterazy140. Mimo że nawet 50% obniżenie aktyw-ności tego enzymu nie powoduje przedłużenia bezdechu po sukcynylocholinie bardziej niż o 10-15 minut, należy używać mniejszych dawek środków zwiotczających. Wpływ tego leku na poziom enzymów zaznacza się przez 2-4 tygodni po zakończeniu leczenia141.

PODCIŚNIENIE KONTROLOWANE W OKULISTYCE. Polecano użycie heksametonium dla uzyskania bezkrwawego pola operacyjnego, jak również w leczeniu krwotoków towarzyszących nie przenikającym urazom oka142. (Patrz również: Edridge A., Proc. R. Soc. Med., 1963, 56, 985).

About The Author

admin

Leave a Reply