WENTYLACJA KONTROLOWANA

Inni autorzy polecają środki neuroleptyczne. Premedykacja droperidolem i atropiną, następnie 5 mg fenopęrydyny dożylnie, po czym należy przypominać choremu o oddychaniu. Następnie tiopental, sukcynylocholina, intubacja, podtlenek azotu, tlen, wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim i tubokuraryna, by znacznie zmniejszyć ciśnienie wdechowe62.

WENTYLACJA KONTROLOWANA Z NORMALNYM PaCO/3. Alkaloza oddechowa może być niepożądana: 1. W pozycji siedzącej, gdyż może dojść do hipotensji. 2. W czasie hipotermii, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienie zaburzeń rytmu.

W tych warunkach może być pożądane utrzymanie PaCOL w granicach normy. Można to uzyskać regularnie oznaczając gazy krwi. ODDECH SAMOISTNY. Jest obecnie rzadziej stosowany niż niegdyś, ponieważ nawet przy bezbłędnej technice zdarzają się niewielkie zwyżki P’oo j w konsekwencji Vv zrasta przepływ mózgowy oraz ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego. Oddech samoistny może mieć zalety w operacjach tylnego dołu czaszki, gdy chirurg działa blisko pnia mózgu. Nagłe zmiany rytmu oddechowego mogą oznaczać niedokrwienie ważnych dla życia ośrodków i służyć chirurgom jako mechanizm ostrzegawczy.

About The Author

admin

Leave a Reply