UROLOGIA

Główne problemy: zmniejszona tolerancja na anestetyki, przedłużone działanie środków zwiotczających, niedokrwistość, hiperkaliemia, przeciążenie sodem i wodą.

Typowe zabiegi chirurgiczne wpływają w niewielkim stopniu na krążenie nerkowe. W anestezji ciśnienie tętnicze krwi jest złym wskaźnikiem przepływu nerkowego, jednakże przy ciśnieniu poniżej 60 mm Hg (8,0 kPa) przepływ krwi przez nerki jest znacznie zmniejszony. Trwające ponad 30 minut całkowite niedokrwienie nerek powoduje uszkodzenie kanalików nerkowych.

Niektóre przydatne metody anestezji:

-1. Do operacji zeza u dzieci. Premedykacja środkiem uspokajającym, np. trimepra- ziną doustnie lub tiopentalem doodbytniczo. Następnie dożylnie tiopental, sukcynylo- cholina, intubacja dotchawicza i podawanie podtlenku azotu z tlenem i halotanem przez układ bezzwrotny z zachowaniem oddechu własnego. Stosowany bywa również tiopental, podtlenek azotu z tlenem, środek zwiotczający i oddech kontrolowany przez rurkę dotchawiczą. Odruchom z nerwu błędnego można zapobiec podając atropinę lub galla- minę (10-20 mg), licząc się z możliwością wywołania ektopowych skurczów komoro- wych. Gallamina powoduje także zwiotczenie mięśni zewnętrznych oka. Blokada zagałkowa 2 • ml 2% lignokainy skutecznie blokuje odruchy z nerwu błędnego.

Stosowane metody:

-1. Tamponada oskrzelowa (Crafoord30, 1938). Obecnie rzadko używana. 2. Intubacja oskrzelowa po stronie zdrowej (Gale i Waters, 1931 Magill, 1936 Vel- lacott, 1954 Gordon i Green, 1955 Macintosh i Leatherdale, 1955 Green, 1958 Ma- chray, 1958).

-3. Użycie blokera oskrzelowego (Magill, 1934, 1936 Vernon Thompson, 1943). 4. Użycie rurki o podwójnym świetle (rurka Carlensa (1949) i jej modyfikacje Bry- ce-Smith, 1959 Bryce-Smith i Salt, 1960 White, 1960 Robertshaw, 1962).

Płat tchawicowy

Płat tchawicowy występuje prawie wyłącznie po stronie prawej oskrzele odchodzi od bocznej ściany tchawicy powyżej rozdwojenia na różnej wysokości. Przy wysokim odejściu tworzy zupełnie osobny płat, przy niskim – dodatkowy segment płata górnego. Czasem nadliczbowe oskrzele odchodzi od oskrzela głównego lub górnopla- towego prawego, tworząc jakby zdwojenie płata górnego.

WYCIĘCIE KRTANI

Należy podłączyć zestaw kroplówkowy, gdyż niezbędne może być przetaczanie krwi,, szczególnie przy operacjach z usunięciem węzłów chłonnych szyi w bloku.

Do laryngotomii pośrodkowej wprowadza się rurkę z mankietem uszczelniającym przez usta na czas wstępnego preparowania. Po planowej tracheostomii chirurg wprowadza do tchawicy rurkę, którą łączy się z aparatem do anestezji.

Nabyte zwężenie tchawicy

Objawy zwężenia mogą wystąpić wskutek obecności naczyniaków błony śluzowej tchawicy. Rzadko występują one jako naczyniaki izolowane, częściej stwierdza się zespół naczyniakowatości szyi i śródpiersia. Poza zwykłymi objawami mogą powodować krwawienie z dróg oddechowych, również mogą wikłać wykonaną przetokę tchawiczą. Rozpoznanie naczynialca tchawicy jest wskazaniem do leczenia operacyjnego, elektrokoagulacją lub naświetleniami promieniami rtg.

Można właściwie użyć każdego spośród wielu środków

Nauczyć się techniki pewnych metod jest względnie łatwo, lecz rozważne ich stosowanie przychodzi wraz z doświadczeniem klinicznym (Walsh). Nie ma sposobu anestezji, który można by nazwać „najlepszym”, a anestezjolog najbardziej przysłuży się swojemu choremu, jeśli zastosuje metodę i leki, z którymi jest najbardziej obyty.