Hipotermia.

-7. Hiperwentylacja02 (p. wyżej). ' Ostatnio stosuje się w tym celu również nitroglicerynę (przyp. red. poi.).

-8. Zastosowanie środków zwiotczających w celu zmniejszenia ciśnienia w jamie brzusznej, a przez to ciśnienia żylnego (p. wyżej). . Użycie środków takich, jak tiopental, metoheksital, droperidol i fentanyl, które powodują spadek przepływu mózgowego.

-10. Podawanie sterydów. Polecano deksametazon w zapobieganiu63 i leczeniu64 obrzę- ku pooperacyjnego. Podawanie sterydów rozpoczyna się na co najmniej 24 godziny, a nawet na 2-4 dni przed operacją i kontynuuje przez kilka dni po operacji. Dawkowanie: 10 mg dożylnie lub domięśniowo, a następnie 4 mg domięśniowo co 6 godzin. Leczenie wywiera skutek po 12-24 godzinach.

About The Author

admin

Leave a Reply