USZKODZENIE MÓZGU

-3. USZKODZENIE MÓZGU. Może wystąpić po zbyt długim zatrzymaniu krążenia mózgowego. 4. NIEDODMA PŁUC. Może wystąpić. 5. ZMIANY HISTOPATOLOGICZNE. Opisywano je w wielu ważnych dla życia narządach29.

-6. ZMIANY MIEJSCOWE. Odmrożenia lub oparzenia. Zastosowanie hipotermii: 1. Kardiochirurgia. Umiarkowana hipotermia bez krążenia pozaustrojowego jest rzadko stosowana do operacji na otwartym sercu. Używana znacznie częściej jako integralna część techniki krążenia pozaustrojowego30.

Trójchloroetylen

-8. Trójchloroetylen41. Środek rozszerzający naczynia mózgowe. Powoduje także wzrost wysycenia tlenem mózgowej krwi żylnej. Zaznaczony .jest również wzrost ciśnienia śródczaszkowego przy ciśnieniu podwyższonym wskutek zmian zajmujących pewną objętość.

-9. Chloroform41, eter i metoksyfluran42. Wpływ podobny do halotanu. 10. Cyklopropan4*. Niższe stężenia zmniejszają przepływ mózgowy (działanie podobne jak tiopentalu). W wyższych stężeniach zachowuje się jak lotny środek anestetycz- ny, lecz wychwytywanie tlenu przez mózg nie maleje.

Zaburzenia rozwojowe tętnic oskrzelowych

Są one właściwie odmianami ich prawidłowego odejścia od aorty zstępującej lub tętnic międzyżebrowych. U 90% populacji po stronie prawej występuje jedna tętnica oskrzelowa odchodząca od aorty lub tętnicy międzyżebrowej, zwykle V do VI międzyżebrza, po stronie lewej dwie tętnice odchodzące od aorty, czasem górna tworzy wspólny pień z prawą tętnicą oskrzelową. Poszerzone tętnice oskrzelowe mogą być głównym i jedynym źródłem ukrwienia płuc w przypadku niedorozwoju, braku lub zwężenia tętnic płucnych.

Inne zaburzenia rozwojowe tchawicy

Inne wady tchawicy, jak: szczeliny tchawiczo-przelykowe, przetoki tchawiczo- -przelykowe, uchyłki tchawicy komunikujące lub odsznurowane, wytworzenie sie oskrzela i płata tchawicowego, są wynikiem zaburzonego wykształcania się przegrody tchawiczo-przełykowej. Dwie pierwsze z nich będą omówione.

Trudno jest natomiast wytłumaczyć powstawanie takich wad, jak opisywane przetoki i połączenia tchawiczo-żółciowe, żołądkowe i jelitowe. Występuje tu obok dwóch oskrzeli głównych oskrzele pośrodkowe, przechodzące w dół przez rozwór przełykowy i łączące się z drogami żółciowymi lub innym odcinkiem przewodu pokarmowego. W zakresie klatki piersiowej przewód łączący zbudowany jest jak oskrzele, pod przeponą przybiera budowę przewodu żółciowego lub zbliżonego do jelita. Momentem rozpoznawczym jest stwierdzenie żółci w wydzielinie oskrzelowej, ale ustalenie miejsca i przebiegu przetoki jest trudne. Wada rokuje poważnie, gdyż może powodować chemiczne zmiany zapalne w płucach, jednocześnie przedstawia techniczne trudności operacyjne, a leczenie chirurgiczne jest konieczne (20, 34).

Analgezja zewnątrzoponowa

Analgezja zewnątrzoponowa jest, zdaniem autorów, metodą niesłusznie lekceważoną, która oddaje w ręce chirurga całkowicie zwiotczonego, pozbawionego stymulacji afe- rentnej pacjenta.

Analgezja podpajęczynówkowa znajduje najczęstsze zastosowanie właśnie w chirurgii jamy brzusznej. Im wyższy jest poziom znieczulenia, tym mniej staje się ono bezpieczne, i dlatego jest ono bardziej przydatne do operacji w podbrzuszu (poziom ThB_3) niż do laparotomii w nadbrzuszu (Th,-Th4).

Cystostomia nadłonowa

UNERWIENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO. Pęcherz moczowy, dolne odcinki moczowodów i gruczoł krokowy są zaopatrywane przez włókna z dolnego splotu podżo- łądkowego. Jest on utworzony z korzeni: 1) sympatycznych z odcinka od Thu do L, i 2) parasympatycznych z S=, S3 i S4. W typowych przypadkach stosuje się halotan z tlenem, tiopental z podtlenkiem azotu i z tlenem oraz ewentualnie narkotyczny analgetyk płytką anestezję cyklopropanem lub eterem. U dobrze umięśnionych pacjentów konieczne bywa użycie środków zwiotczających. U pacjentów z dużymi obciążeniami

Włókna elastyczne

Należy podkreślić ogromną rolę, jaką w budowie i rozwoju płuca odgrywa tkanka łączna, różnicująca się z mezodermy bezkomórkowej. Wspomniano już, że jej obecność ostatecznie warunkuje rozwój płuca. Tkanka łączna składająca się z elementów elastycznych i kolagenowych znajduje się w połączonych ze sobą kompleksach w opłucnej i przegrodach wewnątrzplatowych. Otacza oskrzela i oskrzelka, związana jest z chrząstką i z błoną zewnętrzną naczyń, znajduje się w ścianach pęcherzyków płucnych, a zwłaszcza przy wejściu do nich, oraz wszędzie tam, gdzie występują włókna mięśni gładkich. We wczesnym okresie życia płodowego głównym elementem tkanki łącznej są włókna kolagenowe, tkanka elastyczna pojawia się ok. 12 tygodnia biorąc udział w budowie opłucnej i kształtowaniu się płatów płuca w ciągu następnych tygodni tworzy przegrody wewnątrzpłatowe, idące od opłucnej w głąb miąższu i mające zadanie utrzymywania równomiernego rozkładu ciśnień wewnątrz płatów.