Zaburzenia rozwojowe żył płucnych

To przede wszystkim nieprawidłowy odpływ żylny z płuc. Może być całkowity lub częściowy, występuje wówczas, gdy jedna lub więcej żył płucnych uchodzi do krążenia układowego zamiast do lewego przedsionka. Istnieje wiele rodzajów tej anomalii: żyły płucne mogą uchodzić do prawego przedsionka, żyły głównej górnej lub żyły nieparzystej, do żyły ramienno-głowowej, do układu wrotnego, do żyły

Anestezja

Zawsze opróżnia się żołądek, używając sondy nosowo-żołądkowej lub – jeszcze lepiej – szerszej sondy przełykowej. Można je wprowadzać przez nos po uprzedniej

kokainizacji. Sondę zakłada się u przytomnego pacjenta. Premedykacja środkami uspokajającymi oraz ssanie tabletki ametokainy przed zabiegiem czynią go mniej nieprzyjemnym. Niezależnie od ciężkości stanu pacjenta zabieg ten jest niezbędny. Sondę usuwa się przed wprowadzeniem do anestezji, ewentualnie zakładając ją po indukcji ponownie i utrzymując aż do powrotu odruchów. Widok pacjenta ze wzrastającą sinicą, zaciśniętymi szczękami, któremu kałowa treść wylewa się przez nos, jest przerażający i rokowanie w takich sytuacjach jest bardzo złe. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć stan trudny do leczenia.

Przetoki mnogie

W przypadku położenia przetoki w odcinku szyjnym operację przeprowadza się z poprzecznego cięcia nad obojczykiem po prawej lub lewej stronie. Przestrzega się przed uszkodzeniem przewodu piersiowego po stronie lewej, po prawej musi być zidentyfikowany górny nerw krtaniowy. Do przełyku i tchawicy dochodzi się po odsunięciu do boku pochewki naczyniowej. Po znalezieniu przetoki i uniesieniu jej na pętli lub narzędziu przecina się ją, zaszywając niewchłanialnymi nićmi otwory w tchawicy i przełyku oraz wprowadzając między obie struktury płatek powięzi lub mięśnia.

PRZEPŁYW MÓZGOWY8 JEST REGULOWANY PRZEZ:

-1. CIŚNIENIE TĘTNICZE. Jeśli inne czynniki wpływające na przepływ mózgowy są w granicach normalnych ich wartości, przepływ mózgowy nie zmienia się w sposób istotny w zakresie ciśnienia tętniczego od 90 do 180 mm Hg (12,0-24,0 kPa). W ułożeniu pacjenta na plecach zdrowy mózg otrzymuje od 750 do 900 ml krwi na minutę, czyli około 15% rzutu lewej komory.

Rodzaje sprzętu dooskrzelowego:

BLOKER OSKRZELOWY VERNONA THOMPSONA33. Gumowy balonik jest pokryty nylonem o chropowatej powierzchni, co zapobiega przemieszczeniu blokera.

BLOKER OSKRZELOWY MAGILLA34. Mniejszy niż bloker Thompsona, przechodzi przez bronchoskop Magilla (8 mm) i może być stosowany u dzieci lub do zamknięcia światła oskrzeli II rzędu u dorosłych. Łatwiej ulega przemieszczeniu niż bloker Thompsona.

WRODZONA TORBIELOWATOŚĆ PŁUC

Wrodzona torbielowatość płata lub piatów płuca jest wadą rozwojową przebiegającą u noworodków z ostrą niewydolnością oddechową. Została po raz pierwszy opisana przez Chin i Tanga w 1949 r. u noworodka z uogólnionym obrzękiem, u któ-

rego torbielowato był zmieniony jeden płat. Doniesienia w piśmiennictwie dotyczą zarówno badań pośmiertnych, często u wcześniaków z mnogimi zaburzeniami rozwojowymi, zmarłych z powodu ostrej niewydolności oddechowej, jak również chorych wyleczonych operacyjnie. Ponadto powtarzają się obserwacje występowania ostrego wielowodzia u matki, uogólnionego obrzęku i wodobrzusza u noworodka (12, 31).

Zastosowanie terapeutyczne:

a. Niedokrwienie mózgu spowodowane obrzękiem w następstwie urazów głowy, epizody niedotlenienia z hipertermią. Zalecane jest obniżenie temperatury ciała do normalnej, ale obecnie uważa się, że obniżenie do 30-32°C jest bardziej pożyteczne32.

b. Leczenie stanów przebiegających z wysoką gorączką, np. dzieci gorączkujące podczas operacji, przełom tyreotoksyczny, hipertermią złośliwa itp.