Technika znieczulenia elektrycznego

Technika znieczulenia elektrycznego. Technika ta została szeroko zbadana na zwierzętach, doświadczenie w odniesieniu do ludzi jest niewielkie. WPROWADZENIE. Może być bolesne lub budzić lęk, jest względnie wolne. Indukcja trwa zwyklp kilka minut. Jeżeli wykonywana jest zbyt szybko, mogą wystąpić drgawki, zatrzymanie oddechu i krążenia.

ROZMIA^RY GŁOWY. Wymagany prąd jest proporcjonalny do kwadratu średnicy głowy. Zwierzęta małe (7,5 cm średnicy) wymagają około 18 mA. Człowiek (17,5 cm średnicy) wymaga około 98 mA średniego prądu lub 500 mA prądu szczytowego, jeżeli przepływa on przez 20% czasu anestezji. Wynikają z tego pewne problemy, włączając w to ból wywołany silnym prądem elektrycznym.

EFEKTY FIZJOLOGICZNE. Mózgowy przepływ krwi i zużycie tlenu pozostają nie zmienione. Nie ma żadnych dowodów, że dochodzi do zmian w strukturze lub mikrostrukturze mózgu. Nie stwierdzono wpływu na zdolność zwierząt dc uczenia się nowych zadań. Dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi i poziomu cukru, jeżeli zwierzę było znacznie pobudzone w czasie indukcji. Może dojść do niedrożności oddechowej wywołanej skurczem mięśni żwaczy. Nie ma bezpośredniego wpływu na gazy krwi i temperaturę ciała. Nie stwierdzono niekorzystnego działania wielokrotnych anestezji elek-trycznych na szczenne suki.

About The Author

admin

Leave a Reply