Bliższy otwór wyizolowanej pętli

Bliższy otwór wyizolowanej pętli jelita zaszywa się dwuwarstwowo. Moczowody nacina się w kształcie rybiego pyszczka i wszywa koniec do boku, do izolowanej pętli. Szwy pojedyncze z katgutu 4-0 lub 5-0 należy zakładać najpierw od strony tylnej.

W ostatniej fazie operacji wycina się otwór w powłoce brzusznej po stronie prawej. Średnica otworu nie powinna mieć mniej niż 3 cm. W tak wycięty otwór skórny wszywa się otwarte zakończenie wyizolowanej pętli jelita. Trzeba połączyć pojedynczymi szwami z katgutu otrzewną ze ścianą jelita, a następnie wszyć brzegi światła jelita w powłoki, łącząc powięź i mięśnie ze ścianą jelita, przeciętym jego brzegiem i skórą, dzięki czemu uzyskuje się wywinięcie pętli jelita na zewnątrz. Cewniki w moczowodach powinny pozo’stać przez 7 dni.

Po tym okresie okolicę ujścia przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej zabezpiecza się zbiornikiem na mocz. Zbiornik ten należy opróżniać co 3 godziny. Dobre przyleganie do skóry zapewnia czystość i zachowanie higieny osobistej.

About The Author

admin

Leave a Reply