Powierzchowne ropnie karku

Powierzchowne ropnie karku można naciąć po zamrożeniu okolicy operowanej, np. przez przyłożenie lodu na 45-60 minut. Laryngektomia74, Wykonana po raz pierwszy w r. 1874 w Wiedniu przez Billrotha75. Odmiany:

-1. Bez uprzednio wykonanej tracheostomii. Wprowadza się rurkę dotchawiczą z mankietem uszczelniającym, a tracheostomię wykonuje się przy końcu zabiegu.

Lejkowate zwężenie tchawicy

Lejkowate zwężenie tchawicy polega na stopniowym zwężaniu się jej światła ku dołowi: w miejscu rozwidlenia jej średnica może wynosić 1 mm. Stan ten łączy się zwykle ze zwężeniem oskrzeli głównych. Wadę tę powoduje brak prawidłowego wzrostu obwodowych części tchawicy i zawiązków płuc.

Odcinkowe zwężenia tchawicy mogą być pojedyncze lub mnogie. Zwykle obejmują przestrzeń od 1 do 5 cm (najczęściej olc. 2 cm), mogą wystąpić w każdym odcinku tchawicy, częściej w a/2 dolnej jej długości. Uważa się je za jedną z postaci zaburzonego oddzielania się tchawicy od przełyku.

Wycięcie migdałków u dorosłych:

ANESTEZJA. Zwykle stosuje się rurkę nosowo-tchawiczą, można jednak użyć również ustno-tchawiczej. Metoda anestezji powinna zapewnić spokojny oddech, bez krztuszenia się, i szybki powrót odruchów gardłowych po operacji. Można stosować wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim lub pozostawić oddech własny.

ANALGEZJA MIEJSCOWA – p. rozdz. XVII. Anestezja do krwotoku po tonsylektomii u dorosłych jest podobna do opisanej przy ostrej niedrożności jelit rurkę intubacyjną należy wprowadzić nie dopuszczając do zaaspirowania krwi lub wymiotów. Należy zapewnić dostęp do żyły.

Baryt

Podstawowym badaniem jest badanie rtg z podaniem do przełyku środka cieniującego, najlepiej barytu i to niezbyt rzadkiego. Baryt oblepiając ścianę przełyku wykazuje miejsce przetoki. Badanie to należy wykonać delikatnie i ostrożnie, aby nie spowodować dodatkowego zachłyśnięcia się dziecka, tym bardziej że czasem trzeba je powtórzyć. Rentgenolodzy wskazują również, jako na objaw charak-terystyczny, na obecność powietrza w przełyku przy normalnym jego braku na zdjęciu. Stosuje się również bronchoskopię, a bronchofiberoskopia wprawnie wykonana wykrywa przetokę w 100%.

Planowe zatrzymanie krążenia

Wykonywano także zabiegi neurochirurgiczne w głębokiej hipotermii stosując krążenie pozaustrojowe metodą, która nie wymaga otwierania klatki piersiowej67.

Planowe zatrzymanie krążenia86 stosowano wraz z umiarkowaną hipotermią (31°C) w leczeniu tętniaków śródczaszkowych i naczyniaków. Osiąga się to za pomocą stymulacji endokawitarnej i umieszczenia w aorcie wstępującej cewnika zakończonego balonikiem, co umożliwia perfuzję naczyń wieńcowych. Krążenie zatrzymuje się na okres do 8 minut.

Elementy oskrzelowe i płucne

Tak więc sekwestracja towarzyszy prawidłowo rozwiniętemu płucu, stanowi wydzieloną masę oskrzelowo-płucną położoną wewnątrz- lub zewnątrzpłatowo, jest odseparowana od normalnego miąższu płucnego i najczęściej ma unaczynienie tętnicze od aorty piersiowej lub brzusznej.

Masę sekwestrującej tkanki stanowią elementy oskrzelowe, płucne i naczyniowe, mają one zwykle charakter niedojrzały. Elementy oskrzelowe i płucne występują w postaci większych lub mniejszych torbieli bezładnie ułożonych i wypełnionych śluzem, naczyniowe ¦- w postaci przetok tętniczo-żylnych lub naczyniaków jamistych.

ZAPADNIĘCIE SIĘ

-4. ZAPADNIĘCIE SIĘ (ROZMIĘKANIE) TCHAWICY. Jest to zjawisko rzadkie, chyba że w czasie operacji na skutek zmian złośliwych usunięto części chrzęstne tchawicy. Podejrzewając to powikłanie, należy wykluczyć przede wszystkim: obrzęk krtani, uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego lub krwawienie pod ciasno zabandażowane mięśnie. Postępowanie polega na intubacji, a następnie ewentualnie tracheostomii.