Anestezjologia

Baryt

Podstawowym badaniem jest badanie rtg z podaniem do przełyku środka cieniującego, najlepiej barytu i to niezbyt rzadkiego. Baryt oblepiając ścianę przełyku wykazuje miejsce przetoki. Badanie to należy wykonać delikatnie i ostrożnie, aby nie spowodować dodatkowego zachłyśnięcia się dziecka, tym bardziej że czasem trzeba je powtórzyć. Rentgenolodzy wskazują również, jako na objaw charak-terystyczny, na obecność powietrza w przełyku przy normalnym jego braku na zdjęciu. Stosuje się również bronchoskopię, a bronchofiberoskopia wprawnie wykonana wykrywa przetokę w 100%.

Planowe zatrzymanie krążenia

Wykonywano także zabiegi neurochirurgiczne w głębokiej hipotermii stosując krążenie pozaustrojowe metodą, która nie wymaga otwierania klatki piersiowej67.

Planowe zatrzymanie krążenia86 stosowano wraz z umiarkowaną hipotermią (31°C) w leczeniu tętniaków śródczaszkowych i naczyniaków. Osiąga się to za pomocą stymulacji endokawitarnej i umieszczenia w aorcie wstępującej cewnika zakończonego balonikiem, co umożliwia perfuzję naczyń wieńcowych. Krążenie zatrzymuje się na okres do 8 minut.

Elementy oskrzelowe i płucne

Tak więc sekwestracja towarzyszy prawidłowo rozwiniętemu płucu, stanowi wydzieloną masę oskrzelowo-płucną położoną wewnątrz- lub zewnątrzpłatowo, jest odseparowana od normalnego miąższu płucnego i najczęściej ma unaczynienie tętnicze od aorty piersiowej lub brzusznej.

Masę sekwestrującej tkanki stanowią elementy oskrzelowe, płucne i naczyniowe, mają one zwykle charakter niedojrzały. Elementy oskrzelowe i płucne występują w postaci większych lub mniejszych torbieli bezładnie ułożonych i wypełnionych śluzem, naczyniowe ¦- w postaci przetok tętniczo-żylnych lub naczyniaków jamistych.

ZAPADNIĘCIE SIĘ

-4. ZAPADNIĘCIE SIĘ (ROZMIĘKANIE) TCHAWICY. Jest to zjawisko rzadkie, chyba że w czasie operacji na skutek zmian złośliwych usunięto części chrzęstne tchawicy. Podejrzewając to powikłanie, należy wykluczyć przede wszystkim: obrzęk krtani, uszkodzenie nerwu krtaniowego wstecznego lub krwawienie pod ciasno zabandażowane mięśnie. Postępowanie polega na intubacji, a następnie ewentualnie tracheostomii.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU OTWARTEJ ODMY OPŁUCNOWEJ

Wentylacja kontrolowana. Stała się ona stałym elementem rutynowego postępowania w brytyjskiej anestezjologii od czasu doniosłych prac Guedela*5 i Nosworthy’ego25 na początku lat czterdziestych.

Bezdech można wywołać jednym lub kilkoma sposobami: a) porażeniem obwodowych mięśni środkiem zwiotczającym, b) hipokapnią, 1) ośrodkową depresją oddechową wywołaną lekami, d) odruchowym zahamowaniem ośrodka oddechowego wskutek rozdęcia płuc, e) kombinacją powyższych.

PRZESZCZEPY SKÓRY

Przeszczep Thierscha opisano w r. 1874163, przeszczepy pełnej grubości Wolfe’a w r. 1875164, a niepełny przeszczep skóry w r. 1929165. Można często bezboleśnie pobrać skórę do przeszczepu z uda, po blokadzie nerwu skórnego bocznego uda oraz, jeśli to konieczne, nerwu udowego, lub też po środkowej i podskórnej analgezji nasiękowej skóry przedniej części uda.

SUKCYNYLOCHOLINA

SUKCYNYLOCHOLINA. Podnosi ciśnienie wewnątrzgałkowe139, lecz wzrost ten jest prawdopodobnie ograniczony do okresu bezdechu i nie powinien być powodem do rezygnacji z tak użytecznej pomocy przy intubacji, jaką zapewnia sukcynylocholina131. Średni wzrost wynosi 7-8 mm Hg (0,9-1,0 kPa)132. Rozpoczyna się on w 30 sekund od podania, osiąga szczyt po 2 minutach i ustępuje w ciągu 5 minut. Nie należy podawać pierwszej dawki sukcynylocholiny po rozpoczęciu operacji i otworzeniu oka ze względu na możliwość spowodowania wypadnięcia ciałka szklistego.