Anestezjologia

Nefrektomia:

UNERWIENIE NEREK25. Splot nerkowy powstaje z licznych małych korzeni odchodzących ze zwojów sympatycznych: półksiężycowatego, górnego trzewnego i aortalno- -nerkowego, które z kolei są zaopatrywane przez trzy nerwy trzewne – głównie dolny trzewny. Wszystkie wychodzą z 10, 11, 12 segmentów piersiowych.

Ułożenie na boku wpływa na wydolność oddechową pacjenta, gdyż zwiększeniu per- fuzji pęcherzyków w dolnym płucu towarzyszy spadek wentylacji. Mimo to wychwytywanie tlenu jest wyższe w dolnym płucu. Objętość minutowa spada o 9°/o w pozycji bocznej przy oddechu spontanicznym, złamanie stołu powoduje dalsze jej zmniejszenie. Ułożenie stołu w pozycji nerkowej nasila te zaburzenia, co może prowadzić do hi- poksji i niedodmy po przeciwległej stronie. W tej pozycji może również dojść do ucisku na żyłę główną dolną i jej zamknięcia, co bywa przyczyną nagłego, znacznego spadku ciśnienia.

W obrębie klatki piersiowej

Uważa się, że to samo może nastąpić, jeśli powstanie zrost między ekto- i endo- dermą, nawet jeszcze przed wytworzeniem się struny grzbietowej. Wtedy rozwijająca się struna musi przejść obok zrostu lub rozdzielić się, obejmując go z obu stron. Komórki cewy nerwowej zostaną pociągnięte w dół, komórki endodermalne ku górze, co tłumaczy spotykane niekiedy w zdwojeniach pozostałości tkanki nerwowej.

Diazepam

-12. Diazepam.nie zwiększa przepływu mózgowego44. HIPERWENTYLACJA POWODUJĄCA HIPOKAPNIĘ«. Środki zwiotczające i wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim zastosowano po raz pierwszy w r. 19574S. Wentylacja przerywanym dodatnim ciśnieniem z hiperwentylacją staje się metodą coraz bardziej popularną podczas zabiegów wewnątrzczaszkowych, a także w pozycji siedzącej lub z głową uniesioną wyżej47, pod warunkiem, że ciśnienie tętnicze utrzymuje się na stałym poziomie. Zalety:

Analgezja zewnątrzoponowa

Analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynówkowa dają dobre wyniki u umięśnionych pacjentów w dobrym stanie ogólnym. Zasięg analgezji powinien dochodzić do Tha. Dodatkowa płytka anestezja jest korzystna w związku z niewygodą ułożenia na' boku. Żadna z opisanych metod nie wpływa istotnie na napięcie moczowodów.

W czasie operacji nerek dochodzi niekiedy do uszkodzenia opłucnej, powodującego zapadnięcie się płuca leżącego wyżej, co w połączeniu z niedostateczną wentylacją dolnego płuca może być niebezpieczne, gdy nie stosuje się wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Czasami konieczny jest drenaż podwodny w okresie pooperacyjnym.

Powierzchowne ropnie karku

Powierzchowne ropnie karku można naciąć po zamrożeniu okolicy operowanej, np. przez przyłożenie lodu na 45-60 minut. Laryngektomia74, Wykonana po raz pierwszy w r. 1874 w Wiedniu przez Billrotha75. Odmiany:

-1. Bez uprzednio wykonanej tracheostomii. Wprowadza się rurkę dotchawiczą z mankietem uszczelniającym, a tracheostomię wykonuje się przy końcu zabiegu.

Lejkowate zwężenie tchawicy

Lejkowate zwężenie tchawicy polega na stopniowym zwężaniu się jej światła ku dołowi: w miejscu rozwidlenia jej średnica może wynosić 1 mm. Stan ten łączy się zwykle ze zwężeniem oskrzeli głównych. Wadę tę powoduje brak prawidłowego wzrostu obwodowych części tchawicy i zawiązków płuc.

Odcinkowe zwężenia tchawicy mogą być pojedyncze lub mnogie. Zwykle obejmują przestrzeń od 1 do 5 cm (najczęściej olc. 2 cm), mogą wystąpić w każdym odcinku tchawicy, częściej w a/2 dolnej jej długości. Uważa się je za jedną z postaci zaburzonego oddzielania się tchawicy od przełyku.

Wycięcie migdałków u dorosłych:

ANESTEZJA. Zwykle stosuje się rurkę nosowo-tchawiczą, można jednak użyć również ustno-tchawiczej. Metoda anestezji powinna zapewnić spokojny oddech, bez krztuszenia się, i szybki powrót odruchów gardłowych po operacji. Można stosować wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim lub pozostawić oddech własny.

ANALGEZJA MIEJSCOWA – p. rozdz. XVII. Anestezja do krwotoku po tonsylektomii u dorosłych jest podobna do opisanej przy ostrej niedrożności jelit rurkę intubacyjną należy wprowadzić nie dopuszczając do zaaspirowania krwi lub wymiotów. Należy zapewnić dostęp do żyły.