Diazepam

-12. Diazepam.nie zwiększa przepływu mózgowego44. HIPERWENTYLACJA POWODUJĄCA HIPOKAPNIĘ«. Środki zwiotczające i wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim zastosowano po raz pierwszy w r. 19574S. Wentylacja przerywanym dodatnim ciśnieniem z hiperwentylacją staje się metodą coraz bardziej popularną podczas zabiegów wewnątrzczaszkowych, a także w pozycji siedzącej lub z głową uniesioną wyżej47, pod warunkiem, że ciśnienie tętnicze utrzymuje się na stałym poziomie. Zalety:

-1. Uniknięcie umiarkowanego wzrostu P co2 (powyżej 55 mm Hg, tj. 7,3 kPa) częstego przy oddechu własnym w płytkiej anestezji. Wartości takie powodują wzrost przepływu mózgowego i ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego.

-2. Doskonałe warunki operacyjne wskutek obkurczenia naczyń mózgowych. 3. Niezbędne są minimalne ilości środków anestetycznych. Stosowanymi środkami anestetycznymi są tiopental, podtlenek azotu i tlen, środek zwiotczający, pełne znieczulenie powierzchniowe krtani i tchawicy. Dodatkowo, w początkowych stadiach, podaje się czasem wziewnie halotan lub enfluran. Hiperwentyla- cja może przeciwdziałać działaniu naczyniorozszerzającemu środków wziewnych48, ale nie można na tym polegać40. Mimo to należy do reguły okresowe dodawanie 0,5% halotanu do podtlenku azotu z tlenem. Pomaga to zapobiec wzrostowi ciśnienia tętniczego, a także obudzeniu chorego50. Tubokuraryna, najczęściej stosowany środek zwiotczający, jest stosowana w pełnych dawkach w celu zwiększenia całkowitej podatności, co umożliwia wentylację z minimalnym wzrostem średniego ciśnienia w drogach oddechowych. Respirator zapewnia równomierną wentylację, którą można prowadzić z fazą ujemną. W niektórych ośrodkach monitoruje się gazy krwi i zależnie od wyników koryguje wentylację. Nie ma wskazań do obniżenia PaC02 poniżej 25-30 mm Hg (3,3- -4,0 kPa) przy tym poziomie przepływ mózgowy jest już obniżony o około 50%. Wartości poniżej 20 mm Hg (2,6 kPa) mogą prowadzić do zmian w EEG i wzrostu beztlenowego metabolizmu glukozy w mózgu51. –

About The Author

admin

Leave a Reply