Nefrektomia:

UNERWIENIE NEREK25. Splot nerkowy powstaje z licznych małych korzeni odchodzących ze zwojów sympatycznych: półksiężycowatego, górnego trzewnego i aortalno- -nerkowego, które z kolei są zaopatrywane przez trzy nerwy trzewne – głównie dolny trzewny. Wszystkie wychodzą z 10, 11, 12 segmentów piersiowych.

Ułożenie na boku wpływa na wydolność oddechową pacjenta, gdyż zwiększeniu per- fuzji pęcherzyków w dolnym płucu towarzyszy spadek wentylacji. Mimo to wychwytywanie tlenu jest wyższe w dolnym płucu. Objętość minutowa spada o 9°/o w pozycji bocznej przy oddechu spontanicznym, złamanie stołu powoduje dalsze jej zmniejszenie. Ułożenie stołu w pozycji nerkowej nasila te zaburzenia, co może prowadzić do hi- poksji i niedodmy po przeciwległej stronie. W tej pozycji może również dojść do ucisku na żyłę główną dolną i jej zamknięcia, co bywa przyczyną nagłego, znacznego spadku ciśnienia.

Należy wykorzystać moment po przełożeniu pacjenta na plecy dla pełnego rozprężenia płuc. Użyteczną, dającą dobre rezultaty metodą jest anestezja dotchawicza z użyciem podtlenku azotu i tlenu, tiobarbituranu, środka zwiotczającego i ewentualnie narkotycznego analgetyku oraz wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim lub halotanu z tlenem przy oddechu własnym lub wspomaganym.

About The Author

admin

Leave a Reply