Powierzchowne ropnie karku

Powierzchowne ropnie karku można naciąć po zamrożeniu okolicy operowanej, np. przez przyłożenie lodu na 45-60 minut. Laryngektomia74, Wykonana po raz pierwszy w r. 1874 w Wiedniu przez Billrotha75. Odmiany:

-1. Bez uprzednio wykonanej tracheostomii. Wprowadza się rurkę dotchawiczą z mankietem uszczelniającym, a tracheostomię wykonuje się przy końcu zabiegu.

-2. Z wykonaniem tracheostomii bezpośrednio przed operacją, w znieczuleniu miejscowym lub anestezji, i wprowadzeniem rurki z mankietem uszczelniającym przez otwór tracheostomijny.

About The Author

admin

Leave a Reply