SUKCYNYLOCHOLINA

SUKCYNYLOCHOLINA. Podnosi ciśnienie wewnątrzgałkowe139, lecz wzrost ten jest prawdopodobnie ograniczony do okresu bezdechu i nie powinien być powodem do rezygnacji z tak użytecznej pomocy przy intubacji, jaką zapewnia sukcynylocholina131. Średni wzrost wynosi 7-8 mm Hg (0,9-1,0 kPa)132. Rozpoczyna się on w 30 sekund od podania, osiąga szczyt po 2 minutach i ustępuje w ciągu 5 minut. Nie należy podawać pierwszej dawki sukcynylocholiny po rozpoczęciu operacji i otworzeniu oka ze względu na możliwość spowodowania wypadnięcia ciałka szklistego.

Dowiedziono, że mięśnie zewnętrzne oka zawierają dwa układy nerwowo-mięśniowe – układ tonizujący i układ skurczowy. Środki depolaryzujące pobudzają system tonicz- ny, a wpływają depresyjnie na system skurczowy. Środki niedepolaryzujące działają depresyjnie na obydwa układy. Możliwe, że mięśnie zewnętrzne oka są bardziej, a nie mniej wrażliwe na środki zwiotczające niż inne mięśnie133.

Sukcynylocholina podnosi ciśnienie śródgałkowe częściowo przez skurcz mięśni zewnętrznych (system foniczny), a częściowo przez kurczenie włókien gładkich mięśni oczodołowych. Jeżeli dawka jest tak duża, że powoduje wzrost ciśnienia tętniczego, wywoła ona również wzrost ciśnienia śródgałkowego. Wszystkim tym skutkom można zapobiec podając na 3-5 minut wcześniej małą dawkę niedepolaryzującego środka zwiotczającego lub heksafluorenium134.

About The Author

admin

Leave a Reply