Mięśnie gładkie

Mięśnie gładkie zaczynają się pojawiać w ścianie dróg oddechowych dopiero w ciągu ostatnich paru tygodni przed urodzeniem. U niemowlęcia poniżej 5 miesiąca życia znaleziono cienką, słabo jeszcze rozwiniętą tkankę mięśniową w oskrzel- kach, znaczniejszy jej wzrost i rozwój obserwuje się od 3 r.ż.

Chrząstki tchawicze powstają ze skupisk komórek mezodermalnych, grupujących isię wokół tchawicy i zaczynają pojawiać się w tchawicy od 7 tygodnia życia zarodkowego (Horizon XVII, dł. ok. 12 mm) chrząstki w oskrzelach płatowych pojawiają się w 11 tygodniu. Proces tworzenia się chrząstek postępuje wolniej niż drzewa oskrzelowego, dalsze powstawanie szkieletu chrzęstnego w kierunku dystalnym następuje już po 16 tygodniach. Po 24 tygodniach liczba rozgałęzień oskrzelowych zawierających chrząstkę pozostaje stała, jednak jej dojrzewanie w obwodowych ¦odcinkach trwa jeszcze po urodzeniu. Z dwutygodniowym opóźnieniem w stosunku do chrząstki zaczyna się pojawiać i rozwijać ochrzęstna.

Rozmieszczenie chrząstki w oskrzelach jest podobne do rozmieszczenia gruczołów ślazowych – wyraźniejsze i mocniejsze są w miejscach rozgałęzień oskrzelowych. Ostatnią chrząstkę znajduje się w rozdwojeniu oskrzela o średnicy ok. 1 mm. Przewody oddechowe bliższe od ostatniej chrząstki to oskrzela, dalsze to oskrzelka (ryc. 4-4).

About The Author

admin

Leave a Reply