Elementy oskrzelowe i płucne

Tak więc sekwestracja towarzyszy prawidłowo rozwiniętemu płucu, stanowi wydzieloną masę oskrzelowo-płucną położoną wewnątrz- lub zewnątrzpłatowo, jest odseparowana od normalnego miąższu płucnego i najczęściej ma unaczynienie tętnicze od aorty piersiowej lub brzusznej.

Masę sekwestrującej tkanki stanowią elementy oskrzelowe, płucne i naczyniowe, mają one zwykle charakter niedojrzały. Elementy oskrzelowe i płucne występują w postaci większych lub mniejszych torbieli bezładnie ułożonych i wypełnionych śluzem, naczyniowe ¦- w postaci przetok tętniczo-żylnych lub naczyniaków jamistych.

W sekwestracji wewnątrzpłatowej zmiana jest otoczona wraz z płatem opłucną płuca, wewnątrz niej graniczy bezpośrednio z prawidłowym miąższem płata. Nie bierze udziału w oddychaniu, choć czasem od początku stwierdza się szczątkową komunikację z prawidłowym drzewem oskrzelowym, łub też wytwarza się ona na skutek zakażenia. Tętnica układowa ma zwykle dużą średnicę, odpływ żylny następuje przez układ żył płucnych. Sekwestracja wewnątrzplatowa umiejscawia się najczęściej w odcinkach przyśrodkowo-tylnych płatów dolnych, choć spotyka się różną lokalizację zmiany. W selcwestracjach umiejscowionych w płatach górnych unaczynienie tętnicze pochodzi z tętnic międzyżebrowych lub odchodzących od łuku aorty.

About The Author

admin

Leave a Reply