PRZESZCZEPY SKÓRY

Przeszczep Thierscha opisano w r. 1874163, przeszczepy pełnej grubości Wolfe’a w r. 1875164, a niepełny przeszczep skóry w r. 1929165. Można często bezboleśnie pobrać skórę do przeszczepu z uda, po blokadzie nerwu skórnego bocznego uda oraz, jeśli to konieczne, nerwu udowego, lub też po środkowej i podskórnej analgezji nasiękowej skóry przedniej części uda.

Prowadzono także prace nad powierzchniowym zamrażaniem torebkami z lodem okolicy, z której pobiera się przeszczep. Anestezjolog może mieć utrudniony dostęp do pacjenta przy przeszczepach uszypułowanych.

ANESTEZJA DO BADAN RADIOLOGICZNYCH Wybór metody znieczulenia zależy zawsze od sprawności i doświadczenia anestezjologa oraz od preferencji chirurga i życzeń chorego. Każdy rodzaj anestezji ma swoje wady i powikłania i jest przyczyną powikłań, w tym również śmiertelnych. Wszystko ma swoją cenę.

About The Author

admin

Leave a Reply