WRODZONA TORBIELOWATOŚĆ PŁUC

Wrodzona torbielowatość płata lub piatów płuca jest wadą rozwojową przebiegającą u noworodków z ostrą niewydolnością oddechową. Została po raz pierwszy opisana przez Chin i Tanga w 1949 r. u noworodka z uogólnionym obrzękiem, u któ-

rego torbielowato był zmieniony jeden płat. Doniesienia w piśmiennictwie dotyczą zarówno badań pośmiertnych, często u wcześniaków z mnogimi zaburzeniami rozwojowymi, zmarłych z powodu ostrej niewydolności oddechowej, jak również chorych wyleczonych operacyjnie. Ponadto powtarzają się obserwacje występowania ostrego wielowodzia u matki, uogólnionego obrzęku i wodobrzusza u noworodka (12, 31).

Mechanizm powstania ostrego wielowodzia jest nie znany, wysuwa się tu rolę zaburzenia krążenia płynu owodniowego. Spowodowane jest ono uciskiem lub (i) hipoplazją części płuca nie dotkniętego wadą, a także uciskiem masy torbielowatego płata na przełyk, uniemożliwiającym połykanie. Podobnie wodobrzusze i obrzęk płodu tłumaczy się uciskiem naczyń przez rosnącą masę wewnątrz klatki piersiowej.

About The Author

admin

Leave a Reply