Hipoplazja oskrzelowo-płucna

Istnieje wiele klasyfikacji niedorozwoju płuc – odnoszą się one do stopnia, sposobu i liczby podziałów oskrzeli. 1) aplazja oskrzelowo-płucna, odpowiadająca wcześniejszej nazwie agenezji

-2) dysplazja oskrzelowo-płucna, odpowiadająca wcześniejszej nazwie aplazji 3) hipoplazja oskrzelowo-płucna, w której całe płuco jest zmniejszone albo nie wykształca się jeden lub więcej płatów. Takie określenie hipoplazji sugeruje obecność tkanki pęcherzykowej w niedorozwiniętym płucu, co stoi w sprzeczności z opisem hipoplazji przedstawionym wyżej

-4) ektoplazja oskrzelowo-płucna – przemieszczanie się części lub całego płuca z przetokami przełykowo-oskrzelowymi te wady, bardzo rzadkie, powstają nie jako zaburzenie rozwoju płuca, jak poprzednie trzy, ale raczej są wynikiem nieprawidłowego oddzielenia się od siebie tchawicy i przełyku.

About The Author

admin

Leave a Reply