Rozedma płatowa – wrodzone rozdęcie płata

Nieprawidłowe rozdęcie płata płucnego może spowodować ostre lub podostre objawy niewydolności oddechowej w wieku noworodkowym lub wczesnoniemowlę- cym. Stan ten, nazywany rozedmą płatową, jest obecnie dobrze poznaną jednostką kliniczną, wymagającą leczenia chirurgicznego często ze wskazań nagłych.

Rozedma dotyczy zwykle jednego piata i obejmuje wówczas jeden z piatów górnych lub piat środkowy, niezwykle rzadko opisy dotyczą płata dolnego. Brak tej lokalizacji próbuje tłumaczyć się siłą wydechową płatów dolnych z udziałem przepony. Rozedma płatowa może jednak wystąpić segmentarme, może obejmować dwa płaty lub całe płuco.

Wymienia się wiele etiologicznych czynników wywołujących tę postać rozedmy. Są to czynniki powodujące częściową wewnątrz- lub zewnątrzpochodną niedrożność oskrzela doprowadzającego, pierwotne zmiany w pęcherzykach płucnych, zakażenie uszkadzające pęcherzyki, płat wielopęcherzykowy, czynniki idiopatyczne.

About The Author

admin

Leave a Reply