Płat wielopęcherzykowy

Częściowa, zewnątrzpochodną niedrożność oskrzela może być spowodowana uciskiem przez nieprawidłowo przebiegające naczynie lub powiększony węzeł chłonny, także wadami śródpiersia przedniego przemieszczającymi wnęki płuc wewnątrz- pochodna – przez nadmierne pofałdowanie błony śluzowej, zaleganie wydzieliny w świetle oskrzela, częściowy lub całkowity brak chrząstek ściany oskrzela, wreszcie skręcenie i nieprawidłowy przebieg samego oskrzela. Wszystkie te czynniki poprzez powstanie mechanizmu wentylowego powodują utrudnienie -wydechu przez zwężone lub zapadające się oskrzela i nadmierne rozdęcie płata.

Płat wielopęcherzykowy został opisany przez Hislopa i Reida (1970). Przy normalnej dystrybucji, budowie oraz liczbie naczyń i oskrzeli liczba pęcherzyków jest

+3- 5-krotnie większa niż w płacie normalnym. Powstaje jakby gigantyzm obszaru pęcherzykowego, polegający na hiperplazji części wewnątrzgronkowych bez zwiększonej liczby gronek, który klinicznie należy traktować i leczyć jak rozedmę płatową (47).

About The Author

admin

Leave a Reply