Środki i metody

WPŁYW ŚRODKÓW ANESTETYCZNYCH23: 1. Narkotyczne środki przeciwbólowe. Wywierają mały wpływ na przepływ mózgowy, pod warunkiem, że nie wzrasta PaCOz neuroleptanalgezja w dużych dawkach – przy wentylacji kontrolowanej – powoduje spadek przepływu.

-2. Barbiturany dożylnie. Przepływ mózgowy zmniejsza się, jeśli podaje się je w dawkach nasennych. Ten spadek może wynosić do 30% w płytkim, a do 50% w głębokim uśpieniu tiopentalem. Óstatnio polecano stosowanie tiopentalu21 (1 g w 500 ml roztworu soli z glukozą) lub metoheksitonu25 (500 mg w 500 ml) we wlewie kroplowym, jako uzupełnienie anestezji podtlenkiem azotu z tlenem i ze środkiem zwiotczającym oraz z wentylacją przerywanym ciśnieniem dodatnim. Podanie w szybkim wstrzyknięciu zmniejsza ostre nadciśnienie śródczaszkowe, lecz nie wpływa na normalne ciśnienie śródczaszkowe27.

-3. Altezyna27’28. Wpływ podobny jak tiopentalu. 4. Ketamina. Powoduje wzrost przepływu mózgowego20 z wyraźnymi różnicami regionalnymi30. Mimo to, z uwagi na inne jej zalety jest chętnie stosowana do zabiegów rentgenodiagnostycznych u małych dzieci31.

About The Author

admin

Leave a Reply