Polecano stosowanie ketaminy

Polecano stosowanie ketaminy do leczenia oparzeń, szczególnie gdy zbliznowacenie w obrębie szyi utrudnia utrzymanie drożności dróg oddechowych. Dawka wynosi około

-2 mg/kg masy ciała dożylnie lub 10 mg/kg domięśniowo. Nie jest to metoda przydatna do wielokrotnych zmian opatrunków u oparzonych, jeśli są oni odżywiani w sposób naturalny, gdyż anestezja ketaminą nie zawsze zabezpiecza przed aspiracją treści żołądka do dróg oddechowych161.

Każdy chory z oparzeniem twarzy powinien być obserwowany pod kątem niewydolności oddechowej, a w razie potrzeby należy wykonać gazometrię krwi tętniczej. Potrzebna bywa wentylacja kontrolowana lub tlenoterapia162. W ostrym okresie oparzenia chory może mieć hipowolemię z powodu utraty wody i białka z krążenia. Niezbędna jest wtedy infuzja płynów i osocza. W ciężkich przypadkach wskazane jest często prowadzenie całkowitego żywienia pozajelitowego przez jedną z dużych żył.

About The Author

admin

Leave a Reply