Mezenchyma komórkowa

W momencie urodzenia oddechowa jednostka płuca składa się z trzech pokoleń oskrzelek oddechowych, pokolenia przewodów pęcherzykowych i końcowych skupisk woreczków oddechowych. Dalszy rozwój układu oddechowego urodzeniu (ryc. 4-2 i ryc. 4-3).

Od początku powstawania endodermalny zawiązek drzewa oskrzelowego wzrasta w otaczającą go pierwotną mezenchymę, która modeluje się do kształtu poszczególnych rozgałęzień i jednocześnie indukuje i umożliwia prawidłowy rozwój drzewa oskrzelowego.

Mezenchyma komórkowa otaczająca drzewo oskrzelowe różnicuje się w mięśnie, tkankę łączną i chrząstki dróg oddechowych, następnie tworzy rusztowanie podtrzymujące ściany pęcherzyków płucnych, bezkomórkowa – różnicuje się we włókna elastyczne i kolagenowe opłucnej i przegród płuca.

About The Author

admin

Leave a Reply