Włókna elastyczne

Należy podkreślić ogromną rolę, jaką w budowie i rozwoju płuca odgrywa tkanka łączna, różnicująca się z mezodermy bezkomórkowej. Wspomniano już, że jej obecność ostatecznie warunkuje rozwój płuca. Tkanka łączna składająca się z elementów elastycznych i kolagenowych znajduje się w połączonych ze sobą kompleksach w opłucnej i przegrodach wewnątrzplatowych. Otacza oskrzela i oskrzelka, związana jest z chrząstką i z błoną zewnętrzną naczyń, znajduje się w ścianach pęcherzyków płucnych, a zwłaszcza przy wejściu do nich, oraz wszędzie tam, gdzie występują włókna mięśni gładkich. We wczesnym okresie życia płodowego głównym elementem tkanki łącznej są włókna kolagenowe, tkanka elastyczna pojawia się ok. 12 tygodnia biorąc udział w budowie opłucnej i kształtowaniu się płatów płuca w ciągu następnych tygodni tworzy przegrody wewnątrzpłatowe, idące od opłucnej w głąb miąższu i mające zadanie utrzymywania równomiernego rozkładu ciśnień wewnątrz płatów.

Włókna elastyczne mają ważny udział w budowie i czynności oddechowej części płuca. Pojawiają się i gromadzą w ujściach woreczków oddechowych i liczba ich wzrasta stopniowo od 26 tygodnia życia płodowego do zakończenia rozwoju płuca, tj. do wieku dorosłego. W wieku 18 lat otaczają nie tylko ujścia pęcherzyków, ale obejmują w formie siatki same pęcherzyki. Uważa się, że sieć włókien w obwodowej części płuca wywiera przez swą strukturę stały dośrodkowy ucisk, stymulujący wytwarzanie się pęcherzyków poprzez oczka tej sieci. Niedobór tkanki elastycznej lub zaburzenia jej formowania się mogą więc głęboko uszkodzić liczbę i wielkość pęcherzyków płucnych, a wcześnie przebyte stany zapalne, obejmujące tkankę łączną, mogą zaburzyć dalszy rozwój płuca.

Jednocześnie z rozwojem płuca gruczołowego rozwija się układ krążenia płucnego. Zaczątkiem krążenia płucnego jest powstanie (Horizon XIII, dł. 4 mm), połączenie się i ponowne rozdzielenie się dwóch sieci naczyń włosowatych – jednej,

About The Author

admin

Leave a Reply