Wazektomia

Zarówno analgezja zewnątrzoponowa, jak i podpajęczynówkowa daje przy tych zabiegach bardzo dobre wyniki. Obrzezanie. U niemowląt eter w układzie otwartym lub podtlenek azotu z tlenem i halotan. Indukcja z użyciem podtlenku azotu, tlenu i halotanu, cyklopropanu lub V.A.M. (Vinesthene anaesthetic mixture – mieszanina eteru dwuetylowego z dwuwinylowym). U niemowląt występuje skurcz krtani, niekiedy zmuszający do przerwania operacji aż do czasu udrożnienia dróg oddechowych. Odpowiednio głęboka anestezja przed rozpoczęciem zabiegu zapobiega temu niebezpiecznemu powikłaniu. Inni, doświadczeni anestezjolodzy pediatryczni preferują dożylny barbituran, sukcynylocholinę, intubację i wentylację przerywanym ciśnieniem dodatnim podtlenkiem azotu i tlenem. U dzieci

– anestezja, u dorosłych – tiopental i podtlenek azotu z tlenem, ewentualnie halotan lub trójchloroetylen, analgezja zewnątrzoponowa z dojścia krzyżowego lub znieczulenie przewodowe (p. str. 242). Zewnątrzoponowe podanie 0,5°/o bupiwakainy z dojścia krzyżowego pozwala usunąć ból pooperacyjny32 u dzieci (p. rozdz. XXVIII). U dorosłych można osiągnąć ten sam efekt, podając 5 ml 1% lignokainy lub 0,5% bupiwakainy do obu nerwów grzbietowych prącia. U dzieci są stosowane mniejsze dawki32. Bolesnym erekcjom zapobiega się podając fenobarbital lub beta-blokery przez 3 dni po operacji. ’

Wazektomia. Większość tych operacji wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym nasiękowym34, jednakże wielu doświadczonych chirurgów woli anestezję, gdyż zmniejsza ona częstość powstawania krwiaków. Częściowo jest to spowodowane podawaniem środków uspokajających w okresie przed- i pooperacyjnym oraz koniecznością krótkiego pobytu w łóżku35.

Przeszczep nerek. Pacjenci oczekujący na przeszczepienie nerek zwykle od pewnego czasu cierpią na przewlekłą niewydolność nerek i mają powtarzane hemodializy. Transport tlenu do tkanek bywa upośledzony przez obecność obrzęku płuc, infekcji płucnych i niedokrwistości. Nie należy przetaczać krwi z wyjątkiem konieczności uzupełnienia strat, gdyż prowadzi to do hemosyderozy i stymulacji wytwarzania cytotoksycz- nych przeciwciał. Zwykle współtowarzyszące nadciśnienie leczy się metylodopą, a niewydolność serca – digoksyną. Długo trwająca niewydolność nerek doprowadza do powikłań neurologicznych w postaci drżeń, drgawek, śpiączki, neuropatii obwodowych oraz miopatii.

About The Author

admin

Leave a Reply