Znieczulenie do operacji

Jeśli chirurg przykłada specjalną wagę do niedokrwienia pola operacyjnego, można obniżyć ciśnienie: 1) blokadą podpajęczynówkową76, 2) blokadą zewnątrzoponową77, 3) środkami blokującymi zwoje78, 4) halotanem z wentylacją przerywanym ciśnieniem dodatnim75 lub bez niej.

Znieczulenie do operacji na tętnicy szyjnej80. W tych przypadkach wyłaniają się następujące problemy: 1) zapobieganie uszkodzeniu mózgu z niedotlenienia w okresach, gdy tętnica jest zamknięta 2) prowadzenie chorych, z których wielu jest w podeszłym wieku i ma uogólnione zmiany w tętnicach 3) trudności w rozpoznaniu uszkodzenia z niedotlenienia, jeśli stosuje się anestezję 4) możliwość wystąpienia odruchowej bra-. dykardii spowodowanej manipulacjami w pobliżu zatoki tętnicy szyjnej, czemu można zapobiec ostrzyknięciem środkiem znieczulenia miejscowego lub dożylnym podaniem atropiny.

Dokładne obejrzenie angiogramów może dopomóc w ocenie ewentualnego krążenia obocznego. Polecano powierzchniowe chłodzenie do 30°C z podtlenkiem azotu, tlenem i halotanem w obiegu półzamkniętym81. Stosowano hiperlcapnię w celu zwiększenia przepływu krwi. do mózgu przez naczynia obocznego krążenia w czasie zamknięcia tętnicy szyjnej82. Zalecano też blokadę splotu szyjnego83. Można także używać zespoleń omijających84, dostarczając krew do tętnicy szyjnej z tętnicy udowej lub omijając zaciśnięty odcinek tętnicy. W tych wypadkach można prowadzić bezpośrednie chłodzenie krwi.

About The Author

admin

Leave a Reply