Wady dużych naczyń górnego śródpiersia

Zaburzenia rozwojowe dużych naczyń górnego śródpiersia, zmieniające czynność i rozwój układu oddechowego, są zlokalizowane powyżej VI łuku aortalnego, kojarzą się w 75% z wadami serca. Wymieniono je opisując zewnętrzne zwężenie tchawicy.

Wady tętnic płucnych. Do zaburzeń rozwojowych należy tu brak jednej lub obu tętnic płucnych ukrwie- nie płuca pochodzi wówczas od aorty przez jej dodatkowe gałęzie lub przez poszerzony układ tętnic oskrzelowych. Płuco po stronie braku tętnicy jest hipoplastyczne, o zredukowanej wentylacji, podatne na zakażenie. Przy braku obu tętnic i odejściu ich od aorty wstępującej niemowlę zwykle nie przeżywa roku nieco dłuższe przeżycie (50% dzieci do 10 r. ż.) obserwuje się wówczas, gdy ultrwienie płuc pochodzi z tętnic oskrzelowych, odchodzących od aorty zstępującej. Także podobnie długiego przeżycia można spodziewać się przy jednostronnej agenezji tętnicy płucnej.

Pojedyncze zwężenie tętnicy płucnej może dotyczyć pnia tętnicy, miejsca rozdwojenia z przedłużeniem zwężenia na obie tętnice, jednej z tętnic. Liczne zwężenia mogą występować na całym przebiegu jednej lub obu tętnic, mogą kojarzyć się ze zwężeniem pnia lub miejsca rozdwojenia.

About The Author

admin

Leave a Reply