Zaburzenia rozwojowe tętnic oskrzelowych

Są one właściwie odmianami ich prawidłowego odejścia od aorty zstępującej lub tętnic międzyżebrowych. U 90% populacji po stronie prawej występuje jedna tętnica oskrzelowa odchodząca od aorty lub tętnicy międzyżebrowej, zwykle V do VI międzyżebrza, po stronie lewej dwie tętnice odchodzące od aorty, czasem górna tworzy wspólny pień z prawą tętnicą oskrzelową. Poszerzone tętnice oskrzelowe mogą być głównym i jedynym źródłem ukrwienia płuc w przypadku niedorozwoju, braku lub zwężenia tętnic płucnych.

Proces modelowania tętniczek płucnych. Modelowanie się małych tętnic płucnych po urodzeniu warunkuje późniejszą prawidłową czynność płuc. W życiu płodowym stosunek światła do grubości ściany wynosi w tętniczkach 1 : 1. Płuco w tym czasie jest nieczynne, opór płucny powinien być duży. Po urodzeniu wobec konieczności pełnego przepływu płucnego następuje redukcja grubości ściany tętniczek i tym samym oporu płucnego: ok. 1 r. ż. stosunek światła tętniczek do grubości ściany ustala się jak u dorosłych, tj. 10 :1.

Opóźnienie procesu modelowania układu tętniczek powoduj© powstanie pierwotnego nadciśnienia płucnego, zbyt szybka przebudowa da tak duży spadek oporu płucnego, że spowoduje obrzęk i przekrwienie płuc, pogłębione jeszcze wystąpieniem w tej sytuacji przecieku krwi z aorty do tętnicy płucnej.

About The Author

admin

Leave a Reply