Rutynowe badania krtani

Rutynowe badania krtani przed i po strumektomii wykazały, że V3 przypadków jednostronnego porażenia strun spowodowanego uszkodzeniem nerwu krtaniowego wstecznego przebiega bezobjawowo oraz że niemal we wszystkich tych przypadkach dochodzi

do przywrócenia normalnego głosu, niezależnie od tego, czy porażenie ulegnie cofnięciu, czy nie leczenie jest zbędne56. Opieka pooperacyjna. Pozycja Fowlera, środki przeciwbólowe, jeśli potrzebne, aspiryna dla zwalczania bólów mięśniowych karku. Nudnościom i wymiotom zapobiega się podając leki przeciwwymiotne. Przełomy tarczycowe, obecnie rzadkie, charakteryzują się niepokojem, pobudzeniem, poceniem, tachykardią z migotaniem przedsionków, rozwijającą się w niewydolność krążenia. Pacjenta należy chłodzić, dobre wyniki daje chloropromazyna, kortykosterydy, naparstnica, leki przeciwtarczycowe i jod podawany doustnie lub doodbytniczo. Niezbędne bywa podawanie tlenu, płynów dożylnie i beta- -blokerów.

Obustronna adrenalektomia. Często połączona z obustronnym usunięciem jajników, wykonywana jest w jednym lub dwu etapach. Wskazaniami mogą być rak sutka (z przerzutami), rak gruczołu krokowego lub zespół Cushinga. Pacjenci z przerzutowymi nowotworami wymagają zwrócenia szczególnej uwagi na stan układu kostnego, obraz krwi oraz stan opłucnej – chodzi o obecność płynu. Przedoperacyjnie – dieta bezsol- na, środki moczopędne, naparstnica, środki uspokajające. Na godzinę przed operacją podaje się 100 mg kortyzonu i kontynuuje 4 razy dziennie pierwszego, a 3 razy dziennie drugiego dnia po operacji. Następnie zmniejsza się dawkę kortyzonu aż do czasu, gdy pacjent może przyjmować lek doustnie. Typowa dawka podtrzymująca wynosi 25 mg kortyzonu dziennie, nieco więcej niż dawka substytucyjna, co przyczynia się do poprawy stanu pacjenta. Rzadko potrzebne jest podawanie mineralokortykoidów. W okresie późniejszym podwyższa się dowóz chlorku sodu. Dawki tiopentalu i narkotycznych analgetyków zwykle nie muszą być duże, podczas gdy potrzebne dawki niedepolaryzu- jących środków zwiotczających są zwiększone, prawdopodobnie z powodu obniżonego poziomu cholinesterazy we krwi u tych przewlekle chorych ludzi oraz znacznego zwiotczenia wymaganego do tych operacji.

About The Author

admin

Leave a Reply