Wymagane jest zwiotczenie

U pacjentów z wykonanym zespoleniem moczowodowo-esiczym może dojść do kwasicy hiperchloremicznej wywołanej reabsorpcją chloru z jelita oraz do hipokaliemii prowadzącej do osłabienia siły mięśniowej, a nawet do porażenia oddychania26. U tych pacjentów należy codziennie kontrolować poziom elektrolitów i nie stosować przetoczeń roztworu chlorku sodu. Leczenie polega na uzupełnianiu poziomu potasu oraz – jeśli to konieczne – stosuje się oddech wspomagany. Zaburzenia elektrolitowe nie występują po zespoleniach moczowodu z jelitem krętym.

Występującym rzadkim powikłaniem operacji raka nerki jest zator komórkami nowotworowymi, prowadzący do zapaści i nagłego zatrzymania krążenia. (Patrz też: La- hiri S. K. i Boys S. B., „Anaesthesia for bladder implantation therapy”, Br. J. Anaesth., 1973, 45, 1162).

Nartłonowa i pozałonowa prostatektomia. Wymagane jest zwiotczenie, może wystąpić znaczne krwawienie. Analgezja zewnątrzoponowa z użyciem 7-20 ml l,5°/o lignokainy połączona z płytką anestezją lub bez niej daje dobre wyniki, szczególnie u pacjentów z rozedmą i stanami spastycznymi oskrzeli. Analgezja podpajęczynówkowa do poziomu Th.0, uzyskana przez podanie 1,4-1,6 ml hiperbarycznego roztworu cinchokainy, prilo- kainy lub lignokainy, zapewnia zwiotczenie i zmniejszenie krwawienia. W warunkach idealnych ciśnienie tętnicze w czasie operacji oraz przez 4 godziny po jej zakończeniu powinno być obniżone lub też w granicach normalnych, zależnie od ogólnego stanu pacjenta i życzenia chirurga. Podwyższenie ciśnienia, gdy jest to konieczne, uzyskuje się przetoczeniami płynów oraz odpowiednimi lekami, np. efedryną lub metoksaminą. Leki podnoszące ciśnienie należy podawać bardzo ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem i tylko po wystąpieniu objawów analgezji przewodowej, co zabezpiecza przed, niepożądanymi zwyżkami ciśnienia, mogącymi uszkodzić nieelastyczny układ naczyniowy (p. również str. 242 i 294).

Wielu autorów przedkłada do prostatektomii anestezję, np. halotan z tlenem, tiopental z podtlenkiem azotu i tlenem, ewentualnie z dodatkiem analgetyku lub środka wziewnego. Zwiotczenie jest wywoływane lub pogłębiane środkami zwiotczającymi, a wtedy niezbędne jest zastosowanie wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Należy mieć przygotowaną krew do wyrównania zmierzonej utraty.

ANESTEZJA Z HIPOTENSJĄ KONTROLOWANĄ w rękach osoby doświadczonej daje dobre wyniki, z niską śmiertelnością i nielicznymi powikłaniami27. Ciśnienie obniża się wykonując analgezję zewnątrzoponową lub podpajęczynówkową albo stosując środki hipotensyjne. Do wywołania niedokrwienia w okolicy rany operacyjnej używa się halotanu z tlenem. Technikę prostatektomii bez użycia cewnika opisali Debenham L. S. i Ward A. E., Br. J. Uroi., 1960, 32, 178 Shorey B. A., Br. med. J., 1972, 2, 156 (p. też „Prostatectomy and Hypotensive Anaesthesia”, Proc. R. Soc. Med., 1967, 57, 1179, jak również rozdz. XXIII).

About The Author

admin

Leave a Reply