Operacje na okrężnicy i odbytnicy

Operacje na okrężnicy i odbytnicy. Niezbędne jest pełne zwiotczenie i obkurczenie jelit. Przydatna jest analgezja zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa z płytką anestezją lub płytka anestezja z użyciem środków zwiotczających. W związku ze znacznym często krwawieniem zestaw do przetoczenia krwi itp. musi być gotowy do natychmiastowego użytku. Wskazana jest intubacja dotchawicza.

Autorzy preferują zestaw: tiopental, analgetyk narkotyczny, środek zwiotczający i podtlenek azotu z tlenem podawany przez szeroką rurkę dotchawiczą z zastosowaniem oddechu kontrolowanego, lub analgezję zewnątrzoponową ciągłą bądź z jednego wstrzyknięcia, uzupełnioną tlenem i halotanem, czy też podtlenkiem azotu z tlenem i trójchloroetylenem przy zachowanym,, oddechu własnym, ewentualnie okresowo wspomaganym. Zapewnia się dostęp do żyły. Gdy używa się bardzo długiej rurki do połączenia z zestawem, ramię pacjenta należy ułożyć wzdłuż ciała i przymocować do stołu operacyjnego.

Wczesna i intensywna perystaltyka spowodowana przez neostygminę5 stwarza niebezpieczeństwo rozejścia się zespolenia. Zapobiega temu podawanie halotanu pod koniec operacji0. Przygotowanie przedoperacyjne – patrz Reid7.

About The Author

admin

Leave a Reply