Dodatkowe oskrzela i płaty płucne

Rokowanie może być dobre przy szybkim rozpoznaniu i niedopuszczeniu do ciężkiego zakażenia układu oddechowego, to jest wtedy, kiedy podejrzenie istnienia przetoki tchawiczo-przełykowej zostanie szybko potwierdzone i dziecko zopero- wane.

Wady te mogą kojarzyć się ze sobą w różny sposób oraz łączyć się z wadą miąższu płucnego i układu naczyniowego. Wiele z nich występuje typowo i stanowi dobrze poznane jednostki chorobowe.

Dodatkowe oskrzela i płaty płucne to płat tchawicowy, zdwojony płat górny, płaty: przełykowy, żołądkowy i osierdziowy. Wspólną ich cechą jest wydzielone oskrzele, wokół którego powstaje segment tkanki płucnej. Najczęściej oskrzele to bywa zniekształcone w różny sposób, a tkanka płucna niedorozwinięta.

About The Author

admin

Leave a Reply