Uraz głowy

-2. Gdy konieczna jest współpraca chorego w któiymś etapie operacji, np. przy lokalizacji subiektywnych zjawisk. 3. W niektórych nagłych przypadkach, gdy szybkie narastanie ciśnienia śródczaszkowego może szczególnie zwiększać niebezpieczeństwo anestezji, np. przy krwawieniu z tętnicy środkowej mózgu.

-4. Gdy nie ma warunków do sprawnego przeprowadzenia anestezji. 5. Gdy stan ogólny chorego stanowi przeciwwskazanie do anestezji. Anestezja: PREMEDYKACJA. Powinno się odstawić leki uspokajające, a szczególnie narkotyczne środki przeciwbólowe w przypadku:

-1) nadciśnienia śródczaszkowego, 2) urazu głowy, 3) ułożenia na brzuchu, w pozycji siedzącej lub z głową wysoko w górze. Należy podać atropinę lub skopolaminę w dawce zapobiegającej ślinieniu. Jest to szczególnie ważne, ponieważ odsysanie z tchawicy nie jest proste, gdy rozpocznie się już operacja. Czasem podaje się pochodne fenotiazyny, np. prometazynę lub perfena- zynę, ze względu na ich działanie sedatywne i przeciwwymiotne.

About The Author

admin

Leave a Reply