Trójchloroetylen

-8. Trójchloroetylen41. Środek rozszerzający naczynia mózgowe. Powoduje także wzrost wysycenia tlenem mózgowej krwi żylnej. Zaznaczony .jest również wzrost ciśnienia śródczaszkowego przy ciśnieniu podwyższonym wskutek zmian zajmujących pewną objętość.

-9. Chloroform41, eter i metoksyfluran42. Wpływ podobny do halotanu. 10. Cyklopropan4*. Niższe stężenia zmniejszają przepływ mózgowy (działanie podobne jak tiopentalu). W wyższych stężeniach zachowuje się jak lotny środek anestetycz- ny, lecz wychwytywanie tlenu przez mózg nie maleje.

-11. Środki zwiotczające. Sukcynylocholina powoduje niewielki i krótkotrwały wzrost przepływu mózgowego i ciśnienia śródczaszkowego. Inne środki zwiotczające nie mają bezpośredniego wpływu. Spadek napięcia ścian brzucha sprzyja spadkowi ośrodkowego (a tym samym i mózgowego) ciśnienia żylnego.

About The Author

admin

Leave a Reply