Torbiele położone w śródpiersiu

Operacja polega wtedy na torakotomii i usunięciu torbieli wraz z płatem płucnym. Czasem przy bardziej odsznurowanej torbieli udaje się usunąć ją w ramach resekcji segmentarnej. Często torbiel położona jest pozapłucnie, w międzypłaciu, stanowi osobny twór z szypułą tkanki oskrzelowo-płucnej-wtedy wycina się ją ze szczelnym zaopatrzeniem kikuta tkankowego.

Torbiele położone w śródpiersiu leżą zwykle pozaopłucnowo i przylegają ściśle do przełyku lub tchawicy. Zabieg połączony jest z otwarciem opłucnej śródpiersiowej, polega na stopniowym wydobyciu torbieli z otaczających tkanek, często ze ściany narządu zawsze trzeba się liczyć z możliwością otwarcia przełyku lub tchawicy w czasie preparowania. Dlatego torbiele ściśle przylegające do narządu lub śród- ścienne bezpieczniej jest szeroko otworzyć z wycięciem ściany zewnętrznej, a ścianę wewnętrzną pozostawić po usunięciu jedynie błony śluzowej (18).

Torbiele położone w sąsiedztwie ostrogi i wnęk płucnych mogą stanowić ryzyko operacyjne, jeśli są wplecione w elementy wnęki i dużych naczyń, jednak zwykle dają się wyłuszczyć w całości.

Obowiązuje zawsze badanie morfologiczne preparatu, gdyż ono decyduje o jednoznacznym rozpoznaniu torbieli oskrzelowopochodnej, a zawsze choć opisy są niezmiernie rzadkie, istnieje możliwość zmiany nowotworowej w torbieli.

About The Author

admin

Leave a Reply