SPOSOBY INTUBACJI

SPOSOBY INTUBACJI W ZNIECZULENIU PRZEWODOWYM52 – p. str. 152. Prowadzenie anestezji. Oczy zabezpiecza się maścią i chroni przed uciskiem przez maskę, serwety itp. Nadmierne odgięcie szyi jest zbyteczne i należy go unikać. Uważa się, że pozycja z głową uniesioną do góry zmniejsza krwawienie żylne. Infiltracja skóry i tkanki podskórnej roztworem adrenaliny od 1 : 200 000 do 1 !500 000 na 15 minut przed nacięciem skóry zmniejsza krwawienie z płatów skórnych. U pacjentów, którym podawano adrenalinę, użycie halotanu, trójchloroetylenu lub cyklopropanu może spowodować' zaburzenia rytmu serca63. Niebezpieczeństwo to można zmniejszyć zachowując równowagę gazową lub w razie potrzeby podając dożylnie beta-blokery54.

Należy odessać tchawicę i gardło pod koniec operacji, unikając jednak silnego kaszlu bezpośrednio po operacji, gdyż może to doprowadzić do krwotoku wskutek biernego przekrwienia. Podanie 20-50 mg sukcynylocholiny i rozdęcie płuc tlenem przed ekstubacją pozwala na sprawdzenie i ocenę ruchomości strun głosowych w momencie powrotu własnego oddechu.

Uszkodzenie osklepka opłucnej prowadzi do odmy z następczym spadkiem wysyce- nia tlenem, co może wymagać zastosowania wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Rurkę można pozostawić w tchawicy do czasu, gdy przestanie być tolerowana przez pacjenta lub usunięta przez anestezjologa.

About The Author

admin

Leave a Reply