Różnicowanie rtg

Obserwuje się duszność, okresową sinicę, kaszel, przedłużony i słyszalny wydech, różnego stopnia przyśpieszenie czynności serca i oddechu. Objawy te narastają przy karmieniu. Klatka piersiowa po stronie rozedmy może być bardziej uwypuklona. Nad polem przylegania rozedmowego płata odgłos opultowy jest nadmiernie jawny, szmery oddechowe są osłabione.

Badanie rtjj wykazuje obecność rozległego rozjaśnienia w obrębie jednego z pól płucnych, zajmującego część lub całą połowę klatki piersiowej. Rysunek oskrzelowo- -naczyniowy w obrębie rozjaśnienia jest zachowany. Stwierdza się niedodmę pozostałego miąższu płucnego, spłaszczenie przepony i poszerzenie międzyżebrzy strony zajętej, przemieszczenie śródpiersia w stronę przeciwną. Na zdjęciu przeglądowym przednio-tylnym często stwierdza się przechodzenie strefy rozjaśnienia na przeciwną stronę klatki piersiowej tę przepuklinę przednią uwidacznia się wyraźnie na zdjęciu bocznym w postaci rozległej, przejrzystej przestrzeni między mostkiem a śródpier- siem, odsuwającej śródpiersie ku tyłowi. W czasie fluoroskopii nie stwierdza się zmian w obrazie płata w czasie oddychania (ryc. 4-11).

Różnicowanie rtg rozedmy płatowej nie powinno być trudne. Typ zlokalizowanej rozedmy nie jest częsty w patologii układu oddechowego w wieku noworodkowym i niemowlęcym. Różnicować ten obraz należy z rozedmą zastępczą, śródmiąższową,

About The Author

admin

Leave a Reply