Przetaczanie krwi

Przetaczanie krwi rozpoczyna się w czasie operacji, a ważenie gazików pozwali na określenie strat. Przeszczep wątroby18 wiąże się z wieloma problemami. Polecany sposób anestezji to podtlenek azotu z tlenem, środek zwiotczający i wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim z okresowym stosowaniem analgetyku. Pankuronium jest środkiem z wyboru, gdyż na jego działanie nie wpływa schorzenie wątroby (w przeciwieństwie do kurary, która wiązana jest przez białka i niejednokrotnie musi być stosowana w bardzo dużych dawkach). Pacjent wymaga przetoczeń znacznej ilości krwi i prawdopodobne jest wystąpienie kwasicy metabolicznej. W czasie operacji podwyższa się poziom potasu w surowicy, lecz w późniejszym okresie dochodzi do hipokaliemii. Wszczepienie wątroby przechowywanej w zimnie powoduje spadek temperatury ciała.

Sigmoidoskopia. Gdy potrzebna jest anestezja, może ona nastręczać trudności. Pacjent zwykle musi leżeć na boku. Przydatnymi metodami są: halotan z tlenem lub tio- pental, środek zwiotczający i podtlenek azotu z tlenem. Jeżeli odruchy nie są zablokowane, rozszerzenie zwieracza odbytu może spowodować skurcz krtani lub inne zaburzenia oddychania i w niektórych przypadkach pożądana jest intubacja dotchawicza. Analgezja zewnątrzoponowa z dojścia krzyżowego jest zadowalająca do tych zabiegów, lecz nie zawsze znosi ból związany z wtłaczaniem powietrza do odbytnicy. Do kolcno- skopii z użyciem koloskopu fibroskopowego czasami stosuje się Entonox (podtlenek azotu-tlen)19.

Przepukliny. Powszechnie stosowana jest anestezja np. tiopental, podtlenek azotu z tlenem, analgetyk i środek zwiotczający. Stosuje się również halotan z tlenem i podtlenkiem azotu lub bez podtlenku i cyklopropan oraz podtlenek z tlenem i eter. Analgezja zewnątrzoponowa i podpajęczynówkowa są przydatne u pacjentów w dobrym stanie ogólnym i znieczulenie powinno sięgać do Th!0 jeżeli pociągany jest powrózek – do Th7, a jeżeli pociąga się otrzewną – do Th5. Do analgezji zewnątrzoponowei stosowane jest 25-30 ml 1,5% lignokainy lub 12-15 ml 0,5% bupiwakainy. Do analgezji podpa- jęczynówkowej 1,4-1,6 ml 0,5% cinchokainy hiperbarycznej. Znieczulenie miejscowe – p. str. 239.

About The Author

admin

Leave a Reply