Przeszczepy rogówki

Przeszczepy rogówki. Anestezja potrzebna do operacji mających na celu przywrócenie wzroku po uszkodzeniu przedniej części oka jest taka sama jak do innych operacji wewnątrzgałkowych. Niektórzy pacjenci mogą wymagać wielokrotnego znieczulenia (np. przy zakładaniu protez rogówkowych), i należy rozważyć wady i zalety wielokrotnego używania halotanu (p. str. 128). Konieczność uniknięcia kaszlu i krztuszenia się podczas zabiegu zdaniem autorów często usprawiedliwia wielokrotne użycie halotanu.

Przeszczepy do komory przedniej. Wewnątrzgałkowe wszczepienie soczewki wykon.nł po raz pierwszy Harold Ridley w r. 1948145, a technikę tę rozwinął D. P. Choyce146. Zasady anestezji są identyczne jak w innych operacjach wewnątrzgałkowych.

Odklejenie siatkówki. Wymagana jest bezbłędna technika anestezji oraz spokojny przebieg pooperacyjny, co zmniejsza prawdopodobieństwo dalszego odklejenia.

About The Author

admin

Leave a Reply