PRZEPŁYW MÓZGOWY8 JEST REGULOWANY PRZEZ:

-1. CIŚNIENIE TĘTNICZE. Jeśli inne czynniki wpływające na przepływ mózgowy są w granicach normalnych ich wartości, przepływ mózgowy nie zmienia się w sposób istotny w zakresie ciśnienia tętniczego od 90 do 180 mm Hg (12,0-24,0 kPa). W ułożeniu pacjenta na plecach zdrowy mózg otrzymuje od 750 do 900 ml krwi na minutę, czyli około 15% rzutu lewej komory.

-2. CIŚNIENIE ŻYLNE. Na wartość tę wpływa: a) siła ciężkości, b) ciśnienie w klatce piersiowej, c) ciśnienie w jamie brzusznej, d) objętość krwi, e) wydolność krążenia,

i) napięcie ścian żył. 3. PRĘŻNOŚĆ CO2 WE KRWI. PaCOl2 rzędu 60-80 mm Hg (8,0-10,7 kPa) zwiększa przepływ mózgowy o 100%, podczas gdy jego spadek do 26 mm Hg (3,4 kPa) zmniejsza przepływ o 30%.

About The Author

admin

Leave a Reply