Podtlenek azotu

-5. Podtlenek azotu. Mało wpływa na przepływ mózgowy, lecz powoduje znaczną depresję metaboliczną aktywności mózgu32, tak że wysycenie krwi żylnej tlenem jest wyższe niż normalne. Podtlenek azotu może dyfundować do jam wypełnionych gazem i powodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego w czasie pneumoencefalografii33. Wyzwala też wzrost ciśnienia śródczaszkowego u chorych z wewnątrzczaszkowymi zmianami chorobowymi54.

-6. Halotan35. Jest środkiem rozszerzającym naczynia mózgowe w każdym stężeniu. Wzrost ciśnienia śródczaszkowego jest większy, jeśli istnieje nadciśnienie śródczaszko- we spowodowane zmianą zajmującą pewną objętość36. Jeśli wystąpi znaczna hipotensja, może dojść do spadku przepływu mózgowego. Halotan wpływa depresyjnie na aktywność metaboliczną mózgu, tak że wysycenie tlenem mózgowej krwi żylnej wzrasta. Ha- lotan może prawdopodobnie powodować wewnątrzmózgowe „podkradanie” krwi z nie- dokrwionych obszarów mózgu do zdrowych37.

-7. Enfluran. Zwykle raczej nie wpływa na przepływ mózgowy38, lecz wykazano, że powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego u chorych ze zmianami zajmującymi pewną objętość, nawet w czasie hipokapni39. Pozostaje do ustalenia, czy drgawki i wpływ na EKG mają znaczenie kliniczne. Izofluran powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego40.

About The Author

admin

Leave a Reply